Durata contractului este de12 luni incepand de la data atribuirii. Cei care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31 decembrie 2009, o garantie de participare in cuantum de 15.000 lei, precum si o garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 23 iulie, ora 12:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 iulie, ora 09:00. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut, scrie NewsIn.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).