Persoanele carora le este imputata insolventa firmei ar putea plati din avere datoriile

Persoanele carora le este imputata insolventa firmei ar putea plati din avere datoriilePersoanele carora le este imputata insolventa unei firme ar putea fi obligate sa acopere din propria avere, partial sau integral, datoriile societatii respective si nu vor mai avea dreptul sa ocupe pozitia de administrator la alte companii timp de 10 ani de la data hotararii judecatoresti definitive.

La capitolul privind atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa, documentul stabileste ca, in cazul in care in raportul administratorului judiciar sau al lichidatorului sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, judecatorul sindic poate dispune, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, ca o parte sau intregul pasiv neplatit al debitorului ajuns in stare de insolventa sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a debitorului, fara sa depaseasca prejudiciul aflat in legatura de cauzalitate cu fapta respectiva.

Se va considera ca acele persoane sunt responsabile daca au folosit bunurile sau creditele firmei in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane, au facut acte de comert in interes personal sub acoperirea firmei, au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, firma la incetarea de plati, au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea, au deturnat sau au ascuns o parte din activul firmei ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia, au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura firmei fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati, au platit sau au dispus sa se plateasca, in luna precedenta incetarii platilor, cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori.

Codul insolventei va proteja creditorii la inceputul procedurii

Codul insolventei va proteja creditorii la inceputul proceduriiCodul insolventei va proteja creditorii la inceputul procedurii, debitorii vor putea cere insolventa doar daca valoarea creantei este de minimum 90.000 lei, nu indiferent de suma ca in prezent, iar creditorii vor putea cere insolventa debitorilor intr-un termen de trei ori mai scurt, de 30 zile.

Principiile enuntate pe care se bazeaza Codul sunt, printre altele, maximizarea gradului de valorificare a activelor si a recuperarii de catre creditori, asigurarea unui tratament echitabil al creditorilor de acelasi rang, recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creantelor, limitarea riscului de credit si a riscului sistemic asociat tranzactiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoasterea compensarii cu exigibilitate imediata in cazul insolventei si pre-insolventei unui co-contractant avand ca efect reducerea riscului de credit la o suma neta datorata intre parti sau chiar la zero atunci cand, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garantii financiare.

Conform actualei forme a Codului, insolventa debitorului - reprezentand insuficienta fondurilor pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile - se prezuma atunci cand acesta nu a platit datoria fata de creditor dupa 30 de zile de la scadenta, nu dupa 90 zile ca in prezent. In acelasi timp, este mentinut articolul care stabileste ca insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Pe acelasi principiu, un creditor va fi indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei in cazul in care creanta sa impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile, nu de peste 90 de zile ca in prezent.

Planul de reorganizare va putea fi prelungit doar pe termen limitat pana la 18 luni

Planul de reorganizare va putea fi prelungit doar pe termen limitat pana la 18 luniCodul insolventei va impune un prag minim, de 30% din totalul valoric al masei credale, ca si conditie suplimentara pentru aprobarea planului de reorganizare a firmelor in insolventa cu cinci categorii de creanta, iar planul va putea fi prelungit oricand, dar pe termen limitat de pana la 18 luni.

La inceputul sedintei de vot privind planul de reorganizare, administratorul judiciar va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. Fiecare creanta va beneficia de un drept de vot, pe care titularul acesteia il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva.

Vor fi categorii distincte de creante, pentru care se va vota vota separat, respectiv creante care beneficiaza de drepturi de preferinta, creante salariale, creante bugetare, creante chirografare apartinand creditorilor fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti, precum si celelalte creante chirografare.

Imobile din antecontracte cu firme in insolventa, cumparate doar cu protejarea creditorului

Imobile din antecontracte cu firme in insolventa, cumparate doar cu protejarea creditoruluiPersoana care semneaza un antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil cu o firma care ulterior intra in insolventa va primi imobilul doar daca acel antecontract a fost inscris in Cartea Funciara, lichidatorul asigurandu-se in prealabil ca drepturile creditorului sunt respectate.

Lichidatorul se va asigura in acest caz de protectia drepturilor acelor creditori care detin creante cu clauze de preferinta asupra bunurilor.

Documentul stabileste in continuare ca obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa, anterioara deschiderii procedurii, in care promitentul-vanzator intra in insolventa, vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator, la cererea promitentului-cumparator, daca pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator, pretul nu este inferior valorii de piata a bunului, bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorganizare.


Firmele in insolventa cu bunuri in leasing intra in proprietate daca achita ratele curente

Firmele in insolventa cu bunuri in leasing intra in proprietate daca achita ratele curenteO firma care are bunuri printr-un contract de leasing si intra in insolventa poate deveni proprietarul acelor bunuri daca isi achita ratele curente si obligatiile la zi fata de societatea de leasing, chiar daca nu si-a platit datoriile inregistrate la momentul deschiderii procedurii insolventei.

"In cazul contractelor de leasing in derulare la data deschiderii procedurii, ratele curente de dupa deschiderea procedurii nu vor fi inscrise in tabelul creditorilor, fiind platite la scadenta. Pentru ratele anterioare inscrise in tabel, acestea vor urma regimul juridic al creantelor din categoria din care fac parte, iar neachitarea lor nu va putea fi invocata ca temei al refuzului finalizarii contractului si transferului dreptului de proprietate, daca ratele curente si celelalte obligatii curente de dupa deschiderea procedurii au fost respectate", este stabilit in document.

In prezent, firmele de leasing pot refuza transferul dreptului de proprietate daca obligatiile, atat restante, cat si curente, calculate in sarcina debitorului aflat in insolventa nu sunt achitate integral.
Sursa foto: http://www.freedigitalphotos.net/