George Copos - 3 ani si opt luni

George Copos - 3 ani si opt luni

Mihai Stoica - 3 ani si 6 luni

Mihai Stoica - 3 ani si 6 luni

Cristi Borcea - 6 ani si 4 luni

Cristi Borcea - 6 ani si 4 luni

Ioan Becali - 6 ani si 4 luni

Ioan Becali - 6 ani si 4 luni

Victor Becali - 4 ani si 8 luni

Victor Becali - 4 ani si 8 luni

Gheorghe Popescu - 3 ani si o luna

Gheorghe Popescu - 3 ani si o luna

Gigi Netoiu - 3 ani si 4 luni

Gigi Netoiu - 3 ani si 4 luni

Jean Padureanu - 3 ani si 4 luni

Jean Padureanu - 3 ani si 4 luni