Ce reprezinta profitul reinvestit?

Ce reprezinta profitul reinvestit?

Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, adica profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru acea perioada. Profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, inregistrat in trimestrul/anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective.

Spre exemplu, daca in luna decembrie 2014, o firma achizitioneaza un utilaj la costul de 70.000 lei, pe care il pune in functiune in data de 21 februarie 2015, atunci scutirea de impozit pe profit se va acorda in trimestrul in care activul este pus in functiune. Astfel, in acest exemplu, societatea va beneficia de creditul fiscal aferent la calculul impozitului pe profit aferent anului 2015.

Pentru perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data. Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, in functie de caz. Suma profitului scutit de la impozitare, mai putin partea aferenta rezervei legale, va fi repartizata la sfarsitul exercitiului financiar cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la nivelul profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar.

Rezerva astfel constituita va fi impozitata la momentul utilizarii sub orice forma, precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva.

De cand se aplica facilitate de scutire la plata profitului

De cand se aplica facilitate de scutire la plata profitului

Noua facilitate de neimpozitare a profitului reinvestit se va aplica in perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016 si vizeaza profitul reinvestit in productia in regie proprie si/sau achizitia de echipamente tehnologice noi (masini, utilaje si instalatii de lucru) folosite in scopul desfasurarii activitatii economice.

Echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achizitiei. Contribuabilii care beneficiaza de aceasta prevedere nu pot alege metoda de amortizare accelerata pentru echipamentele tehnologice respective. Pentru echipamentele tehnologice luate in folosinta in baza contractelor de leasing financiar si puse in functiune in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplica de catre utilizator.

Prevederea referitoare la neimpozitarea profitului se aplica pentru profitul reinvestit in echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

O astfel de prevedere a mai fost in vigoare in perioada octombrie 2009 – decembrie 2010, insa atunci a fost vorba mai mult de o amanare a impozitarii profitului, pe perioada de amortizare a investitiei respective, spun contabilii de la S&R Accounting Leader.

Lista activelor care nu se impoziteaza

Lista activelor care nu se impoziteaza

Potrivit firmei de contabilitate S&R Accounting Leader, activele care sub noua prevedere nu se impoziteaza se regasesc in subgrupa 2.1 din catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG 2139/2004.

Exemple de active care pot fi achizitionate in aceasta perioada:

Masini, utilaje si instalatii pentru:
- extractia si prepararea carbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere;
- constructii (excavatoare, instalatii de forat, betoniere, malaxoare etc.);
- agricultura (tractoare agricole, masini pentru recoltat, instalatii pentru irigatii etc.);
- silvicultura, exploatarea si prelucrarea lemnului;
- transporturi si telecomunicatii (receptoare telefonie mobile, statii radio, monitoare de control video si audio etc.);
- ocrotirea sanatatii (stomatologie, fizioterapie, oftalmologie etc.);
- circulatia marfurilor (masini de spalat vesela si tacamuri etc.);
- gospodaria comunala si spalatorii;
- industria textila, a confectiilor, pielariei, blanariei si incaltamintei;
- constructii de masini si prelucrarea metalului;
- industria celulozei si hartiei, industria chimica si petrochimica;
- industria alimentara;
- industria poligrafica;
- metalurgia neferoasa;
- prospectiuni geologice si geofizice, foraj si extractia titeiului si gazelor;
- metalurgia feroasa, inclusiv laminarea si trefilarea metalelor;
- producerea materialelor de constructii si refractare, producerea sticlei, portelanului si faiantei;

De asemenea, se incadreaza si:
- masinile de forta si utilajele energetice (generatoare de energie electrica, motoare eoliene etc.);
- masinile, utilajele si instalatiile comune care functioneaza independent (pompe centrifuge, aparate de climatizare, masini si instalatii pentru industria frigului etc.).

Ce se intampla cand profitul contabil NU acopera investitia realizata

Ce se intampla cand profitul contabil NU acopera investitia realizata

Ce se intampla daca in luna noiembrie 2014 o companie achizitioneaza si pune in functiune un utilaj de prelucrare a metalului la costul de 90.000 lei, dar profitul contabil brut este mai mic decat investitia. Spre exemplu, profitul contabil brut obtinut in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014 este de 650.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2014 este de 60.000 lei. Capitalul social este de 200 lei, iar societatea dispune de rezerve legale constituite in limita legii.

La sfarsitul trimestrului IV 2014, societatea inregistreaza un profit impozabil in suma de 400.000 lei. Impozitul pe profit datorat cumulat la sfarsitul trimestrului III este de 33.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se parcurg urmatoarele etape:

  1. Se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2014: 400.000 lei x 16% = 64.000 lei
  2. Se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit: Avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2014 in suma de 60.000 lei NU acopera investitia realizata (90.000 lei), impozitul pe profit scutit este: 60.000 lei x 16% = 9.600 lei; impozit pe profit scutit = 9.600 lei;
  3. Se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii: 64.000 lei – 9.600 lei = 54.400 lei; Impozit pe profit aferent Trimestrului IV = 54.400 lei – 33.000 lei = 24.400 lei
  4. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit:
    -repartizarea profitului scutit de impozit la rezerve:
60.000 lei

129

Repartizarea profitului

=

1068.analitic

Alte rezerve

60.000 lei

Valoarea fiscala a utilajului este de 90.000 lei si se amortizeaza liniar sau degresiv. Pentru acest echipament tehnologic societatea nu poate alege amortizarea accelerata.

Neimpozitarea profitului reinvestit se aplica si microintreprinderilor?

Neimpozitarea profitului reinvestit se aplica si microintreprinderilor?

Nu. Microintreprinderile datoreaza un impozit de 3% aplicat veniturilor care intra in baza de impozitare. Totusi, in cazul microintreprinderilor care devin platitoare de impozit pe profit, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului investit in echipamentele tehnologice puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere obtine venituri mai mari de 65.000 euro sau realizeaza venituri din consultanta sau management care depasesc procentul de 20% din totalul veniturilor care alcatuiesc baza de impozitare, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit plafonul respectiv. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Activele astfel dobandite pot fi instrainate tertilor?

Activele astfel dobandite pot fi instrainate tertilor?

Contribuabilii au obligatia de a pastra activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile, dar nu mai mult de 5 ani. Si pentru echipamentele tehnologice luate in folosinta in baza contractelor de leasing financiar si puse in functiune in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplica de catre utilizator, cu conditia respectarii prevederilor de mai sus.

In cazul nerespectarii acestei prevederi, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative deoarece impozitul pe profit se recalculeaza pentru sumele respective si se percep si creante fiscale accesorii, incepand cu data aplicarii facilitatii, cu urmatoarele exceptii:

- activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare;
- activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment; si
- activele sunt distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul echipamentelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit, o masura benefica, dar cu impact redus

Scutirea de impozit a profitului reinvestit, o masura benefica, dar cu impact redus

Contabilii de la S&R Accounting Leader considera o astfel de prevedere ca fiind binevenita, insa consideram ca impactul va fi unul destul de redus la nivelul contribuabililor. Putini sunt cei care vor beneficia la maximum de aceasta masura, avand in vedere cel putin urmatoarele conditii care ar trebui indeplinite:

- activele achizitionate sa se incaadreze in subgrupa 2.1 din catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG 2139/2004;

- societatea sa inregistreze profit contabil brut in perioada in care pune in functiune investitia;

- pentru a beneficia de creditul fiscal aferent, societatea trebuie sa obtina profit impozabil, avand in vedere ca scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva;

- societatea sa nu inregistreze pierdere fiscala in perioadele precedente