Articol realizat de Adrian Dinculescu, Partnership & Alliances Manager Namirial, pentru secțiunea Experții Future Banking, un spațiu virtual de dezbatere în care poți interacționa cu specialiști din diferite industrii și arii de practică. Îi poți întâlni și în offline pe 3-4 iunie la cel mai mare eveniment de FinTech și digital banking din România - Future Banking.

Ce este Regulamentul European 910/2014 și ce schimbări aduce?

Regulamentul European 910/214, cunoscut și ca eIDAS, este o legislație europeană care se aplică automat în toate țările membre ale UE. Această legislație aduce câteva schimbări importante și introduce câteva concepte noi, care nu erau prezente în Directiva 1999/93/EC: sub eIDAS, semnătura electronică poate fi folosită de o persoană pentru a semna și nu pentru a se autentifica; de asemenea, sunt definite 3 tipuri de semnături electronice (simplă, avansată și calificată) și se introduce conceptul de semnătură în cloud/remote.

Ce este o semnătură electronică?

Pentru a înțelege cum putem folosi semnăturile electronice în avantajul nostru este important să înțelegem ce înseamnă o semnătură electronică. În eIDAS sunt definite 3 tipuri de semnături: semnătură electronică (simplă), semnătură electronică avansată și semnătură electronică calificată:

 • “Semnătura electronică înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna”.

 • „Semnătura electronică avansată” înseamnă o semnătură electronică ce îndeplinește următoarele cerințe:

  • face trimitere exclusiv la semnatar

  • permite identificarea semnatarului

  • este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; și

  • este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată.

Câteva exemple de semnături electronice avansate sunt semnătură electronică olografă biometrică, semnătură prin cod One Time Password (OTP) și semnătură electronică bazată pe un certificat avansat.

 • „Semnătura electronică calificată” înseamnă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice. “Certificatul calificat pentru semnătură electronică” înseamnă un certificat pentru semnăturile electronice care este emis de un prestator de servicii de încredere calificat

Cum putem folosi semnăturile electronice?

În funcție de scenariul de semnare și de cerințele legale, se pot folosi diferite tipuri de semnături electronice.

De cele mai multe ori pentru fluxurile interne de semnare - aprobări de cheltuieli sau concedii, diverse decizii, etc. - se folosesc semnături electronice (simple); există și documente interne - decizii ale consiliului director și contracte de muncă – pentru care semnăturile electronice calificate sunt opțiunea recomandată/obligatorie.

Pentru contractele cu partenerii/furnizorii se pot folosi semnăturile electronice (simple) deși în practică tendința este spre folosirea semnăturilor electronice avansate (și în special a semnăturii electronice prin cod OTP). Într-un mod similar semnăturile electronice avansate, și mai ales semnăturile electronice olografe biometrice, sunt folosite pentru scenariile de semnare face2face – în locații fixe sau procesele intermediate de agenți de vânzări - și în asigurări având în vedere normele ASF care menționează în mod express acest tip de semnătură ca acceptabilă pentru semnare documentelor asociate procesului de emitere de polițe de asigurare.

Semnăturile electronice calificate (sau “semnăturile extinse” așa cum sunt ele definite în Legea 455/2001) au întotdeauna aceeași putere legală ca semnătura olografă/pe hârtie și deci ajută la dematerializarea fluxurilor din locațiile fixe (de exemplu sucursale) dar mai ales la finalizarea proceselor de semnare la distanță unde se impune (datorită cerințelor legislative) folosirea acestui tip de semnătură.

Un eveniment important în piața de semnături electronice locală (România) a avut loc la sfârșitul anului 2019 când prin Decizia 23/2019 (urmată de publicarea în Monitorul Oficial luna trecută) Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că un contract de credit încheiat la distanță/online este titlu executoriu chiar dacă pe acest contract lipsește semnătura olografă sau semnătura calificată/extinsă. Instituțiile financiare continuă însă să folosească semnătura electronică calificată din 2 motive:

 • Pentru că pe acordurile de consultare a bazei de date a ANAF se cere încă semnătură olografă sau semnătură electronică în temeiul legii 455/2011 (deci semnătură calificată) – această procedura este stabilită de cele mai multe ori prin protocoale semnate între ANAF și instituțiile financiare sau reprezentanți ai acestora

 • Deoarece semnătură calificată oferă un grad de încredere mult mai ridicat și elimina eventuale probleme pe care instituțiile financiare le-ar putea avea în viitor.

Soluțiile de semnătură electronică evoluează constant și în acest moment posibilitatea de a semna documente de oriunde și de pe orice dispozitiv cu oricare dintre cele 3 tipuri de semnături electronice sunt funcționalități standard. Digitalizarea și dematerializarea implică folosirea semnăturilor electronice și a soluțiilor de identificare la distanță – pe care le vom discuta într-un articol viitor împreună cu subiectul semnăturilor calificate.

Sursa foto: Shutterstock