Rubrica realizata cu ajutorul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Persoanele ce nu sunt familiarizate cu domeniul asigurarilor nu realizeaza care pot fi avantajele incheierii unor contracte de asigurare, ce riscuri sunt preluate de catre societatea de asigurare si care este raportul dintre prima de asigurare datorata societatii de asigurare si nivelul maxim de despagubire in cazul unei daune.

Asiguratii, reali sau potentiali au dreptul sa intrebe reprezentantii de vanzari ai societatilor de asigurare sau intermediarii de asigurari despre produsul sau serviciul achizitionat sau pe care intentioneaza sa il achizitioneze. Este absolut necesar ca acestia sa primeasca raspunsuri, informatii si lamuriri cu privire la oricare dintre aspectele contractuale. Intre un consumator si o societate de asigurari se pot dezvolta relatii de lunga durata, insa aceasta se poate intampla doar in conditii de echitate si transparenta.

Contractul de asigurare, ca orice alt contract ce urmeaza a fi incheiat intre doua sau mai multe parti, trebuie sa poata fi analizat de ambele parti, negociat si asumat in deplina cunostinta de cauza. Adresarea intrebarilor si solicitarea de lamuriri este prerogativa potentialului asigurat, asa cum si asiguratorul poate adresa propriul set de intrebari ce reies din necesitatea vanzarii unui produs de asigurare adecvat.

Drept urmare, intr-un proces firesc de vanzare si consumatorii trebuie sa aiba la dispozitie contractul de asigurare, anterior asumarii lui, pe care sa il analizeze si ulterior sa adopte o decizie financiara, in conformitate cu propriile disponibilitati banesti si propriile nevoi de acoperire a riscului. Este indicat ca orice consumator sa acorde un interes crescut analizei continutului contractelor de asigurari, respectiv informatiilor cuprinse de acestea, precum:

  • capitolului destinat obiectului asigurarii,
  • capitolul destinat excluderilor (aceste doua capitole fiind complementare),
  • capitolul ce descrie drepturile si obligatiile partilor semnatare etc.

Consumatorii au dreptul de a fi informati in mod corect, inca din faza pre-contractuala, asupra tuturor conditiilor contractului de asigurare. Informatiile trebuie furnizate potentialului client, pe hartie ori pe alt suport durabil, anterior incheierii contractului de asigurare prin intermediul unui document distinct sau a mai multor documente. Aceste documente pot fi transmise potentialului client inclusiv prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanta, intr-o modalitate care sa confirme ca acestia au luat cunostinta despre continutul acestor documente.

La solicitarea potentialilor consumatori, asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa furnizeze un exemplar al proiectului de contract si al conditiilor de asigurare, aceste informatii urmand a fi furnizate in limba romana, sau intr-o alta limba in cazul in care se solicita acest lucru.

Contractul de asigurare si conditiile de asigurare vor fi redactate in scris, vizibil si usor de citit, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti. Conditiile contractuale dintr-o asigurare facultativa pot diferi de la o societate de asigurare la alta, atat in ceea ce priveste riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea fransizei (daca este cazul) si alte elemente specifice, cat si in ceea ce priveste primele de asigurare si conditiile de plata a acestora.

Nu in ultimul rand, ca parte a obligatiilor contractuale ce revin asiguratului, este important ca acesta sa solicite de la asigurator si sa cunoasca lista tuturor costurilor, comisioanelor sau taxelor care sunt specificate in contract sau in legatura cu acesta, pentru a face propria analiza referitoare la cheltuielile totale ce urmeaza a fi suportate.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock