Investiţiile au fost confirmate în România (1.391,6 milioane de euro), Cehia (520 milioane de euro), Polonia (244,2 milioane de euro), Lituania (85 milioane de euro), Ungaria (74,3 milioane de euro), Slovacia (49,5 milioane de euro) şi Croaţia (40 milioane de euro), scrie Agerpres. Suma primită de țara noastră este una record, cea mai mare anunțată până acum.

Aceasta încheie cel de al treilea ciclu de investiţii al Fondului pentru modernizare şi reprezintă o creştere bruscă a cheltuielilor în comparaţie cu ciclurile de investiţii anterioare.

Fondul pentru modernizare sprijină 45 de propuneri de investiţii în următoarele domenii: producţia de energie electrică din surse regenerabile, modernizarea reţelelor energetice şi eficienţa energetică în sectorul energetic, în industrie, în clădiri şi în transporturi, şi înlocuirea producţiei de cărbune cu combustibili cu intensitate scăzută a emisiilor de carbon.

Termenul-limită până la care statele membre beneficiare trebuie să depună propuneri de investiţii pentru a obţine sprijin din partea Fondului pentru modernizare în cadrul următorului ciclu de plăţi este 16 august 2022 pentru propuneri neprioritare (investiţii care nu intră în domeniile de prioritate ale fondului) şi 13 septembrie 2022 pentru propuneri prioritare (investiţii care intră în domeniile prioritare).

Ce proiecte va finanța România din suma primită prin Fondul pentru Modernizare.

Finanţat din veniturile obţinute în urma licitării certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmăreşte să sprijine zece ţări din UE cu venituri mai mici în tranziţia lor către neutralitatea climatică, modernizându-le sectorul energetic şi sistemele energetice în sens mai larg, sporind eficienţa energetică şi facilitând o tranziţie echitabilă. Ţările beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria.

Sursa: Comisia Europeană

Fondul pentru modernizare sprijină investiţiile în producerea şi utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, eficienţa energetică, stocarea energiei, modernizarea reţelelor energetice, inclusiv încălzirea centralizată, conductele şi reţelele, precum şi tranziţia justă în regiunile dependente de carbon.

Sursa foto: Unsplash