Agricultura, piscicultura, pescuit si economia vanatului

Agricultura, piscicultura, pescuit si economia vanatuluiIn 2012, pentru acest sector, s-au aratat interesate 1.722 de persoane.

Dintre acestia 1.099 au ales specializarea lucrator in cultura plantelor, iar 623 persoane se vor specializa in cresterea animalelor.

17.000 de persoane au beneficiat deja de programe in 2012

In programele de formare profesionala organizate de agentie incepand cu luna ianuarie 2012, au fost cuprinse 16.907 persoane, dintre care 16.377 someri, 219 persoane beneficiare de servicii gratuite de formare, altele decat somerii si 311 persoane din randul celor care nu beneficiaza de gratuitate.

Din cei 16.377 someri, 4.828 au fost sub 25 de ani, 4.011 someri au varsta intre 25-35 ani, 4.680, someri, 35-40 de ani, 2.858 someri, au peste 45 de ani (din care 1.400 au peste 50 de ani).

Continua sa citeste slide-urile urmatoare pentru a afla cine poate participa la cursuri.

Sursa foto: freedigitalphotos.net

Constructii

Constructii2.466 de persoane s-au aratat interesate de acest domeniu.

Dintre acestea, 1.305 au ales specializarea instalator, iar 1.161 se vor specializa pentru meseria de zidar-pietrar tencuitor.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Comert

ComertPentru acesta arie, 3.022 persoane si-au arata interesul sa se specializeze in meseria de lucrator comercial.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Electrotehnica, automatica, electronica, informaticatehnologia informatiei

Electrotehnica, automatica, electronica, informaticatehnologia informatieiPentru acest domeniu si-au aratat interesul 3.740 de persoane.

Astfel, pentru meseria de operator introducere, prelucrare si validare date s-au inscrie 2.993 persoane, iar pentru operator calculator electronic si retele - 747 persoane.

Sursa foto: freedigitalphotos.net

Turism, hoteluri, restaurante

Turism, hoteluri, restaurantePentru aceasta arie un numar de 4.145 de persoane s-au inscris la cursurile de formare profesionala.

Dintre acestea 2.289 persoane au ales specializarea pentru meseria de bucatar, iar 1.856 pe cea de ospatar.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Cum beneficiezi de cursurile gratuite de formare profesionala

Cum beneficiezi de cursurile gratuite de formare profesionalaActivitatea de formare profesionala se realizeaza in baza Planului National de Formare Profesionala elaborat anual de catre ANOFM si aprobat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Pentru anul 2012 Planul de formare profesionala vizeaza obiective care sa conduca la cresterea gradului de ocupare, respectiv:
-cresterea gradului de calificare, in special a persoanelor cu nivel scazut de pregatire, cu dificultati de integrare pe piata muncii;
-re/calificarea persoanelor pentru a corespunde cerintelor impuse de situatia socio-economica;
-stimularea participarii la formare profesionala, in mod special pentru persoanele dezavantajate si pentru cele din mediul rural;
-reinsertia in viata profesionala a grupurilor tinta defavorizate (persoane din mediul rural, persoane aflate in detentie, persoane supuse riscului marginalizarii sociale, etc.) prin calificare – recalificare, evaluare de competente obtinute pe cai formale si nonformale.

In anul 2012 se vor organiza in total 2.065 programe de formare profesionala pentru persoanele care beneficiaza de servicii gratuite de formare profesionala prin initiere, (re)calificare, perfectionare, specializare.

Unde se desfasoara cursurile

Programele de formare profesionala se vor organiza atat prin reteaua de centre aflate in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (Centrele regionale de formare profesionala a adultilor din Brasov, Calarasi, Cluj, Craiova, Turnu Magurele, Ramnicu Valcea, Targu Mures si Drobeta Turnu Severin si 22 centre de formare profesionala proprii agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca), cat si prin furnizori autorizati de formare profesionala (din sectorul public si privat).

Perioada de desfasurare a programelor de formare profesionala difera in functie de nivelul de calificare al acestora, conform legii:
- Pentru programele de nivel 1 – 360 ore;
- Pentru programele de nivel 2 – 720 ore;
- Pentru programele de nivel 3 -1080 ore.

Sursa foto: freedigitalphotos.net

Cine poate participa la cursuri

Cine poate participa la cursuriBeneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, potrivit Legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, prin inscrierea in evidentele agentiilor de ocupare a fortei de munca, urmatoarele categorii de beneficiari:
-someri;
-absolventi a unor institutii de invatamant;
-refugiati sau persoane care au obtinut o alta forma de protectie internationala;
-cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania;
-persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau eliberare din detentie;
-persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in prezent in valoare de 500 lei.

De asemenea, pot beneficia gratuit de serviciile de formare profesionala, si persoanele angajate, la cererea acestora, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, persoane aflate in urmatoarele situatii:
a) au reluat activitatea ca urmare a incetãrii concediului pentru cresterea copilului panã la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupã satisfacerea stagiului militar;
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperãrii capacitãtii de muncã dupã pensionarea pentru invaliditate.

Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

De asemenea, persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se incadreaza in munca, potrivit legii, pot beneficia in continuare, pana la finalizarea programului de formare profesionala inceput, de serviciile de formare profesionala gratuite la care aveau dreptul daca nu s-ar fi angajat.

Mai mult, cursurile de formare profesionala sunt gratuite, dar se pot frecventa si contracost.

Ce acte iti trebuie

Pentru a beneficia de un curs de formare profesionala persoanele interesate trebuie sa se inregistreze ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu sau resedinta.

In acest sens, trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
- actul de identitate, in original si in copie;
- actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;
- carnetul de munca sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca ori de serviciu, in cazul persoanelor provenite din munca.
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale.

De asemenea, actele necesare pentru inscrierea la cursurile de formare profesionala sunt urmatoarele:
- CI./BI. (xerocopie si original);
- certificat de nastere (xerocopie si original);
- certificat de casatorie (xerocopie si original), daca este cazul;
- dovada absolvirii studiilor (adeverinte, certificat, diplome);
- documentul medical care sa ateste ca persoana este apta din punct de vedere medical;
- adeverinta de venit emisa de Directia Generala a Finantelor Publice;
- recomandare in urma activitatii de informare si consiliere profesionala.