In consecinta, Guvernul a adoptat, miercuri, o hotarare care abroga actul normativ prin care Executivul condus de Emil Boc a avizat, in iulie 2009, indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Argumentele invocate de Guvern pentru justificarea deciziei sunt ca proiectul impune un efort financiar si tehnic de peste 14 milioane euro/kilometru, investitia nu este inclusa in niciuna din listele obiectivelor cu finantare de la bugetul de stat pentru perioada 2010-2014, iar neabrogarea hotararii de guvern din 2009 ar conduce la blocarea executiei de constructii pe terenuri proprietate particulara, fara sa fie platite despagubiri, ceea ce ar genera probleme juridice si daune.

In 2009, Guvernul a decis ca finantarea lucrarilor de constructie a variantei de ocolire Cluj Nord, va fi asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, si ca Ministerul Transporturilor raspunde de modul de utilizare a sumei.

Anexa incluzand datele financiare ale proiectului nu a fost prezentata public, fiind clasificata.