Prin aceste programe nationale se finanteaza implementarea celor mai bune planuri de investitii sau de afaceri depuse online de catre aplicanti pe site-ul www.aippimm.ro, calcularea punctajelor acestora facandu-se in mod automat, transparent si in timp real.

Bugetul alocat Programului de comert si servicii pentru anul 2016 este de 21.049.000 lei, prin implementarea programului in anul curent estimandu-se acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 156 de beneficiari. Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil este de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

„Interesul potentialilor beneficiari pentru Programul de comert si servicii este unul important. In anul 2015, de exemplu, au fost depuse 1229 de dosare si au fost create 724 de noi locuri de munca, 400 dintre acestea fiind din randul absolventilor sau somerilor. Particularitatea Programului Comert si Servicii de piata consta in capacitatea de a finanta idei foarte variate, care aduc valoare adaugata economiei”, a precizat Claudiu Vrinceanu, secretar de stat in Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Pentru implementarea Programului dedicat femeilor antreprenor in anul 2016 bugetul aprobat este de 500.000 lei, valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil fiind de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.