"Admite cererea debitorului S.C. Mediafax Group S.A. In temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa deschide procedura generala impotriva debitorului S.C. Mediafax Group S.A", se arata in solutia instantei.

Termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii este de 10 zile de la notificare, iar termenul de solutionare a opozitiilor nu va depasi 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora. Data de 2 februaruie 2015 este termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului, iar 23 februarie este termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante, data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor fiind 2 martie, a decis instanta.

Administratorul judiciar provizoriu KPMG Restructuring SPRL va avea o remuneratie provizorie de 5000 lei din averea debitorului. In temeiul Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, instanta a dispus ca administratorul judiciar sa trimita o notificare privind deschiderea procedurii generale impotriva debitorului, tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor, debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, instantelor judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul declarat la registrul comertului, si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi. Aceasta masura a fost decisa in vederea aplicarii prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, confiorm caruia, de la data deschiderii procedurii de insolventa, se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului.

Termenul administrativ de control pentru analiza stadiului continuarii procedurii este 30 martie 2015.