De la incubatoarele de afaceri si parcurile industriale, pana la stimularea folosirii Internetului si a comertului electronic, Regio a adus optiuni relevante de finantare pentru IMM-urile din Romania. Obiectivul comun celor doua perioade de programare bugetara a fost incurajarea spiritului antreprenorial.

Cresterea competitivitatii IMM-urilor este un element cheie pentru indeplinirea obiectivelor Strategiei UE 2020, avand in vedere ca 99% din intreprinderile din Uniune corespund acestui sector. In Romania, IMM-urile constituie structura de baza a economiei, reprezentand 99,64% din numarul afacerilor. Desi ele reprezinta motorul principal al cresterii economice, acest sector se confrunta cu o serie de probleme, cu un impact direct asupra competitivitatii economice.

Astfel, gradul redus de cultura antreprenoriala – reflectat prin densitatea relativ scazuta a afacerilor in toate regiunile – este una dintre principalele probleme. In 2011, in Romania, existau 21 IMM-uri la mia de locuitori, valoare situata sub 50% din media UE. Apoi, problema masei critice a IMM-urilor este influentata si de rezistenta noilor afaceri, in conditiile in care doua din trei intreprinderi noi dispar de pe piata in primul an de viata. De asemenea, dezvoltarea unui IMM este limitata de accesul redus la finantare, de eficienta scazuta a procesului de productie si a gradului de inovare, dar si de legaturi slabe cu propriile piete. Noul program Regio a trebuit sa tina cont de toate aceste aspecte in fixarea obiectivelor de finantare. La aceste probleme s-a adaugat saderea, intre 2008-2010, cu aproximativ 20% a IMM-urilor care exporta in special in UE, dar si ponderea redusa a IMM-urilor care exporta – raportat la nivelul UE – mai ales in zone extracomunitare.

Lectii invatate

In perioada anterioara de programare bugetara, IMM-urile au beneficiat de sprijin prin intermediul structurilor de incubare a afacerilor, dar a fost insuficient. Astfel, desi la nivel national exista mai multe astfel de structuri, in 2012 erau acreditate si monitorizate doar 10 incubatoare de afaceri, din care doar 7 functionale, sprijinind 149 IMM-uri, cu 327 locuri de munca. Conform studiilor in domeniu, intreprinderile care au beneficiat de sprijin in cadrul incubatoarelor ar trebui sa fie mult mai putin predispuse riscului de a esua in primii ani de activitate dupa infiintarea lor, ca urmare a serviciilor numeroase pe care aceste structuri ar trebui sa le asigure.

Sectorul IMM din Romania poate fi caracterizat prin orientare relativ slaba catre activitati productive, acces redus la capital, tehnologie si infrastructura, aspecte care afecteaza negativ productivitatea economica.

Domenii fara interes

In intervalul 2007-2013, IMM-urile au ignorat cateva activitati specifice: promovarea produselor si proceselor de productie prietenoase cu mediul, masuri care stimuleaza cercetarea, inovatia si antreprenoriatul in IMM-uri sau modernizarea si intarirea institutiilor din domeniul pietei muncii. Pentru aceste actiuni nu s-a contractat niciun proiect. De asemenea, a existat un interes redus pentru proiecte de infrastructura a locuintelor sociale, de infrastructura telefonica (inclusiv retelele in banda larga) sau alte masuri pentru imbunatatirea accesului si eficienta folosirii de aparatura IT&C prin IMM-uri, fiecare cu ponderi sub 10% fata de sumele estimate initial.

Pe de alta parte, au existat actiuni in care IMM-urile au manifestat un interes crescut, fiind folosite ca repere si pentru actualul Regio. De pilda, prin Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, s-au creat aproape 8.650 de noi locuri de munca in structurile de sprijinire a afacerilor.

Rezultate pe Domeniul Major de Interventie 4.1: Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

Art.

Nr. cereri de finantare, contracte semnate, proiecte finalizate

Valoare totala

Contributie comunitara

(*grad depunere, contractare, alocare)

Cereri depuse

282

1,85 mld. Euro

808 mln. Euro (385%)

Contracte semnate

79

404 mln. euro

166 mln. Euro (79%)

Proiecte finalizate

76

239,9 mln. euro

135,4 mln. Euro (64% din alocarea FEDR)

Sursa: Raport monitorizare Regio 2007-2013

Rezultate pe Domeniul Major de Interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Art.

Nr. cereri de finantare, contracte semnate, proiecte finalizate

Valoare totala

Contributie comunitara

(*grad depunere, contractare, alocare)

Cereri depuse

5.402

1,09 mld. euro

717 mln. Euro (269%)

Contracte semnate

2.106

417 mln. euro

278 mln. Euro (105%)

Proiecte finalizate

2.101

299,6 mln. euro

268 mln. Euro (101% din alocarea FEDR)

Sursa: Raport monitorizare Regio 2007-2013

Un Regio mai intelept

Actualul Regio a plecat de la lectiile invatate in prima perioada de programare bugetara a fondurilor comunitare. Astfel, prin Axa Prioritara 2, sunt vizate in special IMM-urile care dezvolta activitati inovative, avand in vedere ca Romania trebuie sa devina competitiva. Programul va sprijini initiativele firmelor inovative, mai putin cele care includ efectiv activitati de cercetare, finantate printr-un alt program. Avand in vedere necesitatea stimularii competitivitatii economice, sunt sprijinite IMM-urile din turism si ecoturism, textile si pielarie, lemn si mobila, industrii creative, tehnologia informatiei si comunicatiilor, sanatate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, biofarmaceutica si biotehnologii.

Obiectivului Tematic 3, reprezentat prin AP 2 - imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, ii sunt alocate 14,49% din fonduri. Este sprijinita dezvoltarea IMM-urilor in toate etapele de dezvoltare, atat prin finantare directa, cat si prin intermediul structurilor suport de incubare. Avand in vedere ca, in cadrul acestei axe prioritare, sunt implementate masuri care se supun legislatiei ajutorului de stat, luandu-se in considerare inclusiv utilizarea instrumentelor financiare, efectul de multiplicare a fondurilor alocate este considerabil mai mare.

Stimularea spiritului antreprenorial

Unul dintre obiectivele AP 2 este incurajarea spiritului antreprenorial. Astfel, principalele activitati sprijinite vizeaza constructia, modernizarea si extinderea spatiului de productie si servicii al microintreprinderilor, inclusiv dotarea cu active corporale si necorporale. De asemenea, este sprijinita crearea, modernizarea si extinderea incubatoarelor si a acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Pentru microintreprinderi, sunt sustinute investitiile in active corporale, cum ar fi achizitionarea de terenuri si spatii, constructii noi necesare desfasurarii activitatilor specifice, dotarea cu echipamente, precum si cele in active necorporale de tipul brevete, licente si alte drepturi si active similare. In ceea ce priveste dotarea cu echipamente, este finantata achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul, echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru - inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare. De asemenea, este finantata dotarea cu echipamente de birotica necesare desfasurarii normale a activitatii, realizarea de site-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vanzare on-line, facilitarea comertului si inovatii specifice. Nu in ultimul rand, este finantata achizitionarea de instalatii sau echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile si alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

Extinderea capacitatii de productie

O alta prioritate de investitie, respectiv sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, va sustine dezvoltarea IMM-urilor cu o vechime mai mare de un an. Principalele activitati sprijinite vizeaza constructia, modernizarea si extinderea spatiului de productie si servicii, inclusiv dotarea cu active corporale si necorporale. De asemenea, sunt finantate activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, precum si promovarea produselor si serviciilor, realizarea de site-uri online, inclusiv platforme de comert electronic. Nu in ultimul rand, este sprijinita participarea la targuri si expozitii internationale, precum si investitiile in adaptarea proceselor tehnologice de productie a sistemele de certificare si standardizare, specifice pietelor de export.

De altfel, folosirea beneficiilor Internetului este unul dintre obiectivele majore ale Regio in actiunile de stimulare a mediului de afaceri autohton, avand in vedere ca mai putin de jumatate din afacerile romanesti au o pagina web. Totodata, avand in vedere ca numai 5% din IMM-urile cu 10 pana la 250 de angajati vand on-line, Regio isi propune sa contribuie si la adresarea provocarilor si nevoilor referitoare la e-commerce. Este finantata introducerea de servicii IT&C intr-un proces de afaceri existent, prin achizitionarea de aplicatii pentru cataloage electronice, achizitii publice, e-licitatie, facturarea electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazin electronic, piata unui tert, furnizor de servicii cu valoare adaugata pentru canalele de comert electronic, plata electronica si altele.

Mai multe detalii pe www.inforegio.ro

Setari Cookie-uri