La nivel national

1. Analiza probelor de evaluare, in vederea calibrarii si adecvarii la programele scolare si la nivelul de dezvoltare;
2. Analiza greselilor tipice de la evaluarile nationale si propuneri de programe de formare corespunzatoare;
3. Elaborarea unui plan national de inspectie scolara a ministerului centrat pe asigurarea calitatii (parcurgerea integrala a programelor scolare, cunoasterea programelor de examen, asigurarea progresului scolar);
4. Programe de formare continua a cadrelor didactice in domeniul didacticii si al specialitatii, inclusiv in vederea dezvoltarii competentelor de elaborare si evaluare a tipurilor de itemi propusi la probele de evaluare;
5. Organizarea unei simulari a examenelor nationale la nivel national;

La nivelul inspectoratelor scolare

1. Analiza la nivelul fiecarui inspectorat scolar a rezultatelor la evaluarea nationala si elaborarea unui plan de masuri cu termene, indicatori,
responsabili. Monitorizarea aplicarii planurilor de masuri;
2. Centrarea inspectiei scolare pe disciplinele sustinute la examenele nationale si pe unitatile de invatamant cu rezultate slabe (sub media judeteana) la aceste examene;
3. Organizarea de simulari ale examenelor nationale la nivelul judetului;
4. Programe de formare continua a cadrelor didactice in domeniul didacticii si al specialitatii, inclusiv in vederea dezvoltarii competentelor de elaborare si evaluare a tipurilor de itemi propusi la probele de evaluare. Activitati de simulare a evaluarii lucrarilor de la examenele nationale, pentru calibrarea, omogenizarea si obiectivarea evaluarii;
5. Analiza in cadrul cercurilor pedagogice a rezultatelor la evaluarile nationale si formarea cadrelor didactice in domeniul didacticii disciplinei;
6. Monitorizarea frecventei elevilor;
7. Extinderea programului de pregatire de la TVR2: ”TV BAC 2012” la evaluarea nationala;

La nivelul unitatii de invatamant

1. Analiza la nivelul fiecarei unitati de invatamant a rezultatelor la evaluarea nationala si elaborarea unui plan de masuri cu termene, indicatori, responsabili. Monitorizarea aplicarii planurilor de masuri;
2. Asigurarea unui program de activitati remediale/pregatire suplimentara a elevilor, pe tot parcursul anului terminal (si nu numai) la disciplinele la care se sustin probe la examenele nationale. Folosirea inclusiv a oportunitatilor oferite de programul "Scoala dupa scoala";
3. Organizarea de simulari ale examenelor nationale la nivelul scolii;
4. Monitorizarea frecventei elevilor;
5. Regandirea relatiei scoala-familie din perspectiva cresterii gradului de implicare in activitatile specifice elevilor;

La nivelul cadrelor didactice

1. Analiza progresului scolar al elevilor, comparatia notelor obtinute pe parcursul scolaritatii cu cele de la evaluarile nationale;
2. Parcurgerea integrala a programei scolare in vederea prezentarii cu succes a elevilor la examenele nationale;
3. Tratarea diferentiata si individualizarea predarii - invatarii - evaluarii astfel incat sa se asigure progresul scolar al tuturor elevilor;
4. Asigurarea unui program de activitati remediale/pregatire eficienta a elevilor, pe tot parcursul anului la disciplinele la care se sustin probe la examenele nationale;
5. Monitorizarea frecventei elevilor si motivarea acestora pentru implicarea lor in procesul invatarii.