"Incurajam universitatile sa introduca examene de admitere, incurajam competitia la admitere", a declarat ministrul delegat pentru cercetare stiintifica si invatamant superior, Mihnea Costoiu, scrie Mediafax.

Ministrul a mai spus, in acelasi context, ca nu este nicio mare schimbare in metodologia de admitere in invatamântul superior.

"In baza autonomiei universitare si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, inclusiv a recentului ordin de ministru, examenele de admitere se organizeaza pe baza metodologiilor proprii stabilite de catre fiecare institutie de invatamant superior. Adica, asa cum este firesc, fiecare universitate va avea propria metodologie de admitere. Nu Ministerul Educatiei va lucra cu viitorii studenti", a mai spus Mihnea Costoiu.

Potrivit ordinului de ministru publicat in Monitorul Oficial, la calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenta si de master pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licenta si/sau notele din anii de studii, dupa caz, conform propriei metodologii.

Pentru 2012, fostul ministru Daniel Funeriu stabilise ca admiterea poate fi prin concurs sau pe baza mediei de la bacalaureat, eliminând posibilitatea de a fi luate in calcul rezultatele din timpul liceului.

Ordinul de ministru privind admiterea la facultate, master si doctorat in anul universitar 2013-2014 prevede ca admiterea poate fi organizata in sesiuni, inainte de inceperea anului universitar. De asemenea, la admiterea in facultatile unde predarea este in limba româna, la solicitarea scrisa a candidatilor care au sustinut la bacalaureat si proba la limba si literatura materna, examenul de admitere se poate sustine si in limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.

De asemenea, potrivit noului ordin de ministru, pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.
La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot participa si cetatenii statelor membre UE, din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare Un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de institutiile de invatamânt care le ofera.
De asemenea, un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat doar pentru un singur program de licenta, de master sau de doctorat.

Cei care au fost declarati admisi la mai multe facultati opteaza pentru un singur program de studii platit de la bugetul de stat.
Absolventii de liceu care au promovat bacalaureatul in sesiunile corespunzatoarea anului scolar/universitar 2012-2013 prezinta la inscriere diploma de bacalaureat sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamânt in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma

Citeste si:

Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta nu poate fi mai mica de 5 sau de un numar minim de puncte echivalent.

Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu.

Universitatile au obligatia intocmirii contractelor de studii dintre studenti inmatriculati si rectorul universitatii.

Rezolvarea contestatiilor este, in exclusivitate, de competenta institutiilor de invatamant superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

Potrivit Ministerului Educatiei, examenul de licenta/diploma (examenul de diploma se numeste astfel in cazul domeniului stiintelor ingineresti) consta in doua probe: evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate si prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta/proiectului de diploma. Media de promovare a examenului de licenta trebuie sa fie cel putin 6.00, iar nota de promovare la fiecare din cele doua probe trebuie sa fie cel putin 5.00.

Examenul de disertatie consta intr-o singura proba: prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie. Sustinerea lucrarii este publica, iar media de promovare trebuie sa fie cel putin 6.00.

Din metodologia-cadru pentru 2013 dispare urmatorul articol: "Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diploma de studii, atunci când se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara".