Masura va fi aprobata de Guvern prin ordonanta de urgenta si justificata prin faptul ca neaplicarea acesteia ar genera un impact suplimentar asupra asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectand in mod semnificativ sustenabilitatea finantelor publice.

Duminica seara, premierul Victor Ponta a anuntat ca medicii rezidenti vor beneficia lunar de o bursa speciala in cuantum de circa 150 euro.

"Din totalul personalului platit din fonduri publice, personalul didactic din invatamantul preuniversitar si universitar reprezinta circa 21%. Avand in vedere importanta deosebita a acestui sector in dezvoltarea generala a societatii romanesti se impune asigurarea unei remuneratii mai atractive pentru aceasta categorie de personal si in special pentru cadrele didactice tinere. Astfel, o mai buna motivare a acestora ar putea conduce la cresterea performantelor profesionale si implicit la o mai buna pregatire a elevilor si studentilor. O alta categorie de personal, pentru pregatirea careia statul asigura fonduri importante, sunt medicii rezidenti. In prezent medicii rezidenti beneficiaza de venituri salariale care nu ii motiveaza sa isi desfasoare activitate in unitati sanitare din tara noastra, inregistrandu-se in ultima perioada migrari masive ale acestora catre unitati sanitare din alte tari", arata Guvernul.

Ordonanta pregatita de Guvern prevede ca, in anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013 si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

In anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine tot la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Citeste si:

In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se mentine la randul sau la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

In anul 2014, in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011. In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.
Valoarea de referinta se mentine si in anul 2014 la 600 lei.

Prin exceptie, incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de baza, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majoreaza cu pana la 10%, fara a depasi salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, pentru urmatoarele categorii de personal platit din fonduri publice : personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat prevazut la Anexa nr.II, capitolul I, lit.A, pct.5, la Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime in invatamant de pana la 6 ani si personalul didactic din invatamantul universitar de stat prevazut la Anexa nr.II, capitolul I, lit.A, pct.4, la Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime in invatamant de pana la 6 ani.

Salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, se determina prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator clasei de salarizare aferenta functiei detinute cu valoarea de referinta de 600 lei, prevazuta la art.10 alin.(4) din Legea-cadru nr.284/2010.
Salariul de baza stabilit pentru luna decembrie 2013 este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 si care cuprinde: salariul de incadrare al functiei didactice si, dupa caz, indemnizatia de conducere, indemnizatia pentru invatamant special, gradatia de merit, indemnizatia pentru personalul didactic care indeplineste activitatea de diriginte, pentru invatatori, educatoare, institutori si profesor pentru invatamantul prescolar si primar, sporul de vechime, sporul de predare simultana si compensatiile tranzitorii.

Incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza, de care beneficiaza personalul se majoreaza cu acelasi procent cu care a fost majorat salariul de baza, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.