4 / 5

Prime Capital si Prime Speed Capital

Prime Capital este un fond deschis de investitii diversificat, cu risc mediu, ce va face plasamente in instrumente financiare, pastrand o proportie de minim 50% din activul fondului in titluri de stat, certificate de trezorerie, obligatiuni de stat, depozite bancare si certificate de depozit, valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare si maxim 50% din activul fondului in actiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate si in instrumente financiare derivate.

“Fondul se adreseaza investitorilor care doresc rentabilitati peste rata inflatiei pastrand un nivel moderat de risc si un grad mare de lichiditate al investitiei”, a explicat Cosmin Brendea.

Prime Speed Capital are ca obiectiv obtinerea unor rentabilitati ridicate proportionale cu riscul asumat de investitori si asigurarea unei lichiditati adecvate luand in considerare profilul de risc al fondului.

Structura-tinta a portofoliului se va axa preponderent pe investitia in actiuni: pana la 95% in actiuni admise la tranzactionare pe pietele reglementate si diferenta de pana la 100% va fi investita in titluri de stat, certificate de trezorerie, obligatiuni, depozite bancare etc.

Fondul se adreseaza investitorilor care doresc rentabilitati peste rata inflatiei, pastrand un nivel de risc mediu spre ridicat si un grad mare al lichiditatii investitiei”, a conchis managerul Prime Asset Management.

“Structura tinta a portofoliului fondului pe clase de active este flexibila, in functie de conditiile macroeconomice si ale pietei financiare, Prime Asset Management poate decide cresterea ponderii intrumentelor cu venit fix sau emise de stat si diminuarea investitiei in actiuni, pentru protectia investitorilor. Nu vom investi in actiuni pe o piata care scade, ci vom urmari interesul investitorilor. Ne vom concentra sa gasim cele mai viabile solutii de administrare ca sa avem un Vuan pozitiv si pe un trend crescator”, a mai spus acesta.

Inapoi la articol

Setari Cookie-uri