Este vorba despre Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Daniela Dobre, CEO Green Environment Support, afirmă că ”Poate cea mai importantă modificare a legislației de profil este cea care se referă la creșterea sancțiunilor pentru un management deficitar al deșeurilor, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice. Vorbim și despre colectarea selectivă a anumitor fracții de deșeuri gratuit de la populație, prin introducerea în lege a unor paragraf referitor la obligațiile administrației locale de a asigura și răspunde pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea şi eliminarea finală a deşeurilor periculoase provenite din gospodării cât și a deșeurilor textile (incepand cu 1 ianuarie 2025)`alaturi de celelalte fracții colectate deja separat”.

Se interzice ascunderea deșeurilor și păstrarea lor în afara spaţiilor autorizate

De asemenea, normele de transport ale deșeurilor au suferit și ele modificări, transportatorii fiind obligați să înscripționeze vehiculele cu litera D și să urmeze rute bine stabilite atunci când introduc deșeuri pe teritoriul României.

Obligația desemnării unui responsabil privind managementul deșeurilor nu mai este impusă doar celor care dețin autorizație de mediu, ci pentru orice generator de deșeuri sau activități care gestionează deșeurile. În plus, nu este interzisă doar abandonarea deșeurilor, ca până acum, ci și aruncarea si ascunderea lor, dar și păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop. Se vor sancționa mai dur și abaterile repetate, cu consecințe grave asupra mediului/

Modificări ale procedurii pentru viza anuală de mediu

O altă modificare se referă la viza anuală de mediu. Prin intrarea în vigoare pe 9 ianuarie 2023 a modificărilor din ordinul 3309/2022, este actualizata procedura pentru obținerea vizei anuale de mediu, atât în ce privește cazurile de întârziere a depunerii documentației necesare, cât și referitor la verificarea amplasamentului, care nu va mai fi necesara în anumite condiții, explică Daniela Dobre.

Astfel, nu se va mai dispune sistarea automată a activității agenților economici pe o durată echivalentă cu numărul de zile de întârziere în depunerea documentației pentru viza de mediu, ci va fi analizată fiecare situație în parte iar daca exista suficient timp la dispozitie pentru efectuarea tuturor verificarilor necesare , se va elibera viza pana in ziua si luna emiterii autorizatiei care reprezinta punctul de referinta. De asemenea in cazul în care condițiile de acordare a vizei sunt îndeplinite, în termen de 5 zile lucrătoare se va emite decizia de viză.

În ce privește verificarea amplasamentului, aceasta va fi obligatorie in special atunci când activitatea autorizată prezintă un risc crescut de poluare a mediului sau în următoarele condiții: au existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat, au fost formulate reclamații cu privire la activitatea agentului economic, există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare și a obligațiilor de raportare pentru activitatea respectivă.

Sursa foto: Pixabay