Proiectul prezentat de ANRE vizează, în principal scurtarea termenelor de racordare la rețeaua de energie electrică a . Principala modificare este aceea că prosumatorii mici, cu putere instalată de cel mult 10,8 kW sau echivalent pentru conexiuni diferite de cele trifazice, vor intra practic în rețea la cel mult o lună de la data înregistrării notificării trimise la operatorul de distribuție.

Ei au nevoie însă în continuare de acceptul distribuitorului – care trebuie să îl trimită în 5 zile sau, după caz, tot în 5 zile să comunice ce modificări trebuie făcute la instalație de racordare. În acest caz, va fi nevoie ca prosumatorul să de o nouă notificare. Apoi, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuţie transmite solicitantului, avizul tehnic de racordare, o propunere de soluție un punct alternativ de racordare sau refuzul racordării.

Deci, dacă totul este OK, la cel mult o lună de la înregistrarea notificării la operatorul de distribuție, prosumatorul de până la 10,8 kW este racordat la rețea.

Practic, este vorba despre transpunerea OUG 163/2022, care prevede că ˮîn cazul unei decizii de aprobare a racordării a operatorului de distribuţie sau în absenţa unei decizii din partea acestuia, în termen de o lună de la notificare, instalaţia sau unitatea de producţie agregată poate fi conectatăˮ. De la emiterea ordonanței, în noiembrie anul trecut, ANRE avea la dispoziție 6 luni pentru a stabili procedura efectivă

De asemenea, ANRE vrea să limiteze maximum 3 luni durata de emitere a avizului tehnic de racordare în cazul proiectelor de retehnologizare a centralelor ce produc energie electrică din surse regenerabile în condițiile în care proiectele respective conduc la o creștere cu până la 15 % a puterii instalate totale față de valoarea consemnată în certificatul de racordare. Perioada de 3 luni include și durata pentru elaborarea și avizarea studiului de soluție. Există și o excepție: dacă există preocupări justificate în materie de siguranță sau există o incompatibilitate tehnică cu componentele sistemului.

Proiectul ANRE este în dezbatere publică până pe 15 mai, deci ar trebuie să se aplice de la sfârșitul lunii, când expiră termenul stabilit de OUG 163.

Sursa foto: Pexels