Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 181,6 miliarde lei, au fost cu 7,6% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent in termeni nominali si cu 0,3 puncte procentuele ca pondere in PIB.

La principalele venituri fiscale s-au inregistrat cresteri semnificative fata de anul precedent, respectiv la TVA, cu 22,1%, impozitul pe venit (6,2%), contributii de asigurari sociale (10,8%).

La nivelul administratiilor locale au crescut atat veniturile din impozite si taxe pe proprietate, cu 4,7%, cat si veniturile nefiscale, cu 26,3%.
Cheltuielile bugetului general consolidat au urcat in termeni nominali cu 1,5% si au ajuns la 205,4 miliarde lei.

Cresterea s-a inregistrat in principal la proiectele finantate din fonduri UE, cu 47,0% mai mari fata de anul 2010, si dobanzi, unde avansul a fost de 22,1 %.

Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au majorat cu 7,5%, ca urmare a platilor pentru servicii medicale si medicamente. Cea mai mare crestere s-a inregistrat la bugetele locale (12,7%), ca urmare a preluarii spitalelor de catre administratiile locale.

Citeste si:

Sub nivelul din aceeasi perioada a anului precedent au fost cheltuielile de personal (-10,1%), subventii (-4,9%) si asistenta sociala (- 0,9%).
Cheltuielile pentru investitii care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 37,8 miliarde lei, fata de 33,7 miliarde lei inregistrate pe anul precedent.

Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate a inregistrat in cursul anului 2011 venituri in suma de 15 miliarde lei, la care s-au adaugat subventii de la bugetul de stat in suma de 2,2 miliarde lei si subventii din venituri proprii prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice in suma de 0,6 miliarde lei.

Cheltuielile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate au fost in suma de 17,8 miliarde lei, cea mai mare parte reprezentand plati pentru produse farmaceutice si materiale sanitare (6,9 miliarde lei) si servicii medicale contractate cu spitalele si alti furnizori de servicii (9,6 miliarde lei).

Guvernul a anuntat, la inceputul acestui an, ca Romania a inregistrat anul trecut o crestere economica de aproape 2% si s-a incadrat in tinta deficitului bugetar de maximum 4,4% din PIB, convenit cu FMI.