Prevederile au fost incluse in proiectul de buget.

"Operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent pot majora cheltuielile de natura salariala realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2014. Operatorii economici care nu au inregistrat profit in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare pot majora cheltuielile de natura salariala realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, in limita procentului mediu de crestere a salariilor aplicabil pentru personalul din sectorul bugetar, dar nu mai mult decat indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2014", se arata in document, scrie Mediafax.

In acelasi timp, in anul 2014, aceste companii nu pot majora numarul prognozat de personal la finele anului fata de cel realizat in anul 2013, cu incadrarea in cel aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli. In cazuri temeinic justificate si numai cu aprobarea Guvernului prin memorandum sau a consiliului local, judetean, ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al acestor operatori economici se pot propune cresterea numarului de personal prevazut pentru finele anului 2014, fata de cel realizat in anul precedent, cu incadrarea in cel aprobat, si a cheltuielilor de natura salariala aferente, in cazul in care se justifica, din punct de vedere economic, extinderea activitatii si a productiei ce urmeaza a se realiza, precum si majorarea cheltuielilor de natura salariala peste limitele de cheltuieli determinate, ca urmare a cresterii numarului de personal in anul 2013, cu incadrarea in cel aprobat, si pentru care cheltuielile de natura salariala au fost aprobate pentru o fractiune din an.

Cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat va fi corelata cu cresterea productivitatii muncii.