La data de 31 decembrie 2013, 6,04 milioane de persoane erau inregistrate ca participanti in sistemul pensiilor administrate privat (+4,62% fata de 31 decembrie 2012). Un numar de 3,19 milioane de participanti au avut contributii lunare, in perioada mai 2008 - decembrie 2013, iar numarul participantilor cu contributii lunare in decembrie 2013 a fost de 3,72 milioane (61,55% din total participanti), respectiv +4% fata de decembrie 2012.

Valoarea activelor nete inregistrate de fondurile de pensii private a fost de 13,94 miliarde lei (aproximativ 3,11 miliarde euro), in crestere cu 44,64% fata de 31 decembrie 2012. Valoarea medie a unui cont in Pilonul II a fost de 2.385 de lei (aproximativ 530 de euro). 31% dintre participanti se situau peste media de 530 de euro.

Aproximativ 450.000 de persoane aveau valori ale contului cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei (peste 1.115 euro), iar aproximativ 157.000 de persoane aveau valori ale contului de peste 10.000 de lei (peste 2.230 de euro).

Potrivit calculelor ASF, pe baza datelor furnizate de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, peste 157.000 de persoane au in conturile aferente Pilonului II sume mai mari decat media depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar. Structura investitiilor (portofoliilor) fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II, la data de 31 decembrie 2013, dupa primele 5 clase de instrumente financiare, a fost urmatoarea:

Citeste si:

Desi investitia in titluri de stat s-a majorat valoric de la 7,36 miliarde lei la 9,35 miliarde lei, ponderea in portofolii s-a redus de la 76,32% la 67,03%. S-a majorat in schimb ponderea investitiilor in actiuni (de la 11,18% la 15,37%) si a plasamentelor in depozite bancare (de la 5,44% la 8,55%).

Ratele de rentabilitatate anualizate ale fondurilor de pensii cu grad de risc mediu au fost cuprinse intre 9,38% si 11,3%. Rata medie de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat pentru ultimele 24 luni a fost de 10,45%.

In ceea ce priveste pensiile facultative administrate privat (Pilonul III) la data de 31 decembrie 2013, un numar de 313.348 de persoane erau inregistrate ca participanti in cele 10 fonduri de pensii facultative (+7,26% fata de 31 decembrie 2012). Valoarea activelor nete inregistrate de fondurile de pensii private a fost de 812 milioane de lei (aproximativ 181 milioane de euro), in crestere cu 35,51% fata de 31 decembrie 2012.

Valoarea medie a unui cont in Pilonul III a fost de 2.590 de lei (aproximativ 578 de euro). O pondere de 38% dintre participanti se situa peste media de 578 de euro. Structura investitiilor (portofoliilor) fondurilor de pensii facultative - Pilonul III, la data de 31 decembrie 2013, dupa primele 5 clase de instrumente financiare, a fost urmatoarea: