Ele nu confera puterea de garantare pe care o au instrumentele de debit decontabile in sistemul local de decontari (Transfond).
Biletele la ordin si cambiile sunt instrumente de debit utilizate in intreaga lume, modul lor de decontare fiind insa reglementat diferit de la tara la tara. Decontarea biletelor la ordin si cambiilor in valuta prezentate la incasso presupune prezentarea bancii insarcinate cu incasarea de catre debitor/tras a instructiunilor pentru plata incasso-ului respectiv si punerea la dispozitia acesteia a fondurilor necesare platii.

Contul escrow si contul de garantie de buna executie reprezinta o alternativa la scrisoarea de garantie bancara.
Contul escrow este un cont de depozit temporar deschis de banca, in vederea depozitarii unor sume de bani pana la incheierea unui contract, livrarea unor marfuri sau indeplinirea unor conditii specificate intr-un contract sau angajament incheiat intre parti, ca garantie a utilizarii sumelor pentru destinatia stabilita si/sau ca masura asiguratorie a realizarii obiectivelor urmarite de parti prin contractul/ angajamentul respectiv. Contul escrow este deschis pe baza unui contract de cont escrow incheiat intre partile implicate in tranzactie si banca, avand calitate de agent de escrow, in functie de prevederile contractului/ angajamentului prezentat de catre partile interesate, care stabileste termenii de constituire si functionare a depozitului escrow.

Contul de Garantie de buna executie reprezinta un instrument de garantare destinat clientilor persoane juridice (furnizori/prestatori) in scopul garantarii angajamentelor contractuale asumate de catre acestia fata de o terta parte (beneficiar) printr-un contract comercial. Contul de garantie de buna executie se constituie in numele furnizorului/prestatorului, în scopul asigurarii beneficiarului de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul comercial. Obligatiile bancii au in vedere deschiderea si administrarea contului de garantie de buna executie in conformitate cu prevederile contractului comercial.

Pentru mai multe detalii: tradefinance@unicredit.ro

www.unicredittiriac.ro//companii/produse-de-comert-international