"Astra Asigurari nu mai poate subscrie polite de asigurare si nu mai poate deschide sau instrumenta dosare de dauna de orice fel. Consecinta imediata este ca toate daunele prin politele emise de companie, fie ca vorbim de politele facultative, fie de cele obligatorii RCA, se vor transfera catre Fondul de Garantare. Necesitatea efectuarii acestui transfer poate conduce la o intarziere a recuperarii prejudiciului, fata de procedura obisnuita", au precizat reprezentantii Daune.expert pentru 1asig.ro.

Conform ASF, valoarea daunelor avizate la Astra Asigurari, in momentul incheierii procedurii de administrare speciala, era de peste 100 de milioane de lei, la care se pot adauga daunele produse dar neavizate, sau care mai pot avea loc pana la momentul expirarii politelor ramase in vigoare.

"Din momentul publicarii in Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015 a deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 privind retragerea autorizatiei de functionare si constatarea starii de insolventa a societatii Asigurare - Reasigurare Astra SA, atat cererile de deschidere a dosarelor de daune (pentru producerea riscurilor asigurate in perioada reglementata de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 213/2015), cat se cererile de plata formulate in conditiile art. 14 din Legea nr. 213/2015 se adreseaza Fondului de Garantare a Asiguratilor. Precizam ca plata efectiva a despagubirilor va fi facuta de catre FGA din momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii de faliment", au declarat pentru wall-street.ro, reprezentantii ASF.

Autoritatea subliniaza, de asemenea, ca in ceea ce priveste incetarea (denuntarea) contractelor de asigurare, se disting doua situatii:

  • Inainte de deschiderea procedurii de faliment impotriva asiguratorului pronuntata de instanta judecatoreasca competenta, incetarea contractelor de asigurare se poate face in conformitate cu clauzele contractelor de asigurare. Noul cod civil prevede la art. 2209 ca denuntarea contractului de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte. Astfel, contractul de asigurare poate inceta ca urmare a denuntarii de catre parti, cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 de zile, calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.

Denuntarea se poate face doar cu respectarea termenului de preaviz prevazut in contract/Codul Civil. In ceea ce priveste Norma RCA, aceasta nu contine prevederi referitoare la denuntarea unilaterala a politei de asigurare.

  • Dupa deschiderea procedurii de faliment impotriva asiguratorului pronuntata de instanta judecatoreasca competenta, contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii, daca nu au fost denuntate anterior. Conducerea societatii este asigurata de lichidatorul judiciar. Lichidatorul judiciar poate denunta orice contract (art. 123 din Legea nr. 85/2014).

Contractul se considera denuntat:

  • la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii cocontractantului privind denuntarea contractului, daca lichidatorul judiciar nu raspunde;
  • la data notificarii denuntarii de catre lichidatorul judiciar.

La intrebarea "ce tipuri de polite de asigurare se pot intrerupe", reprezentantii ASF au declarat ca "art. 13 alin. 3 din Legea nr. 213/2015 prevede, in mod expres, ca Fondul de Garantare procedeaza la verificarea dosarelor de dauna si a creantelor inregistrate in evidentele sale, tinand seama de normele aplicabile in materie si de conditiile de asigurare incheiate cu asiguratorul".

ASF arata, de asemenea, ca "este prioritar, in acest moment, ca Astra sa predea evidentele prevazute de lege, contractele de asigurare, in vigoare si dosarele de dauna, pentru a putea analiza aplicat aceste solicitari. Se vor analiza, dupa preluarea acestora de catre Fond, conditiile contractuale care reglementeaza incetarea contractului. In ceea ce priveste Norma RCA, aceasta nu reglementeaza modalitati de incetare a contractului".

Data de la care FGA va incepe sa faca plati va depinde de termenele legale pronuntate de instanta de judecata pe parcursul procesului (fond si, posibil, apel), pana la pronuntarea definitiva a hotararii. Mentionam ca analizarea, avizarea si aprobarea la plata a dosarelor de dauna este efectuata de catre FGA, in conditiile prevazute de lege si de normele date in aplicarea acesteia.

"In cadrul Fondului, in termen de 30 de zile de la data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara (art. 23 alin. 2 din Legea nr. 50/2004) se constituie comisia speciala, a carei componenta este prevazuta de art. 23 alin. 2 din Legea nr. 503/2004. Comisia speciala isi va exercita atributiile legale incepand cu data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara, aproband/respingand motivat cereri de plata (dupa preluarea evidentelor: dosare de dauna, contracte de asigurare in vigoare si alte documente astfel cum sunt precizate la art. 1 din Norma), urmand ca plata propriu-zisa sa fie facuta dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment", mai spun reprezentantii ASF.

Ghid pentru clientii Astra Asigurari

ASF a publicat saptamana trecuta si un scurt ghid al consumatorului care include si un set de intrebari si raspunsuri pentru situatii frecvent intalnite in cazul Astra Asigurari. In principiu, Fondul de Garantare a Asiguratilor va prelua obligatiile asiguratorului platile catre creditorii de asigurari ai Astra Asigurari, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege, adica 450.000 lei / creditor de asigurare.

Autoritatea a raspuns, de altfel, in acest Ghid la cele mai frecvente intrebari:

Daca am avut o dauna a carei despagubire a fost aprobata de Astra, dar plata nu a fost efectuata, ce fac?

Daca ati avut un accident si dosarul dumneavoastra de dauna a fost instrumentat de Astra, care a dat acceptul de plata dar nu a efectuat plata acceptata pana in acest moment, va veti adresa FGA, depunand cererea-tip de plata si documentele justificative necesare. FGA va analiza cererea dumneavoastra si documentele justificative si va decide cu privire la indeplinirea conditiilor legale pentru a fi despagubit de FGA. In situatia in care cerere de plata a fost aprobata de FGA, plata se va efectua doar dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti privind intrarea in faliment, odata cu toti creditorii de asigurari indreptatiti legal la plati din partea FGA.

Daca am avut o dauna a carei despagubire implica o polita de asigurare emisa de Astra, iar dosarul de dauna era in curs de instrumentare la Astra Asigurari, ce fac?

Daca ati avut un accident si dosarul dumneavoastra de dauna se afla in faza de instrumentare de catre Astra, dosarul dumneavoastra va fi transferat catre FGA pentru a fi instrumentat si finalizat. Dumneavoastra trebuie sa transmiteti FGA o cerere-tip (a se vedea instructiunile de mai sus) pentru ca FGA sa finalizeze aceasta procedura si sa decida cu privire la plata cuvenita. Contactati FGA pentru informatii cu privire la cererea-tip si documentele justificative necesare in acest caz. FGA are nevoie de aceasta cerere din partea dumneavoastra deoarece aveti calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va efectua plata cuvenita conform prevederilor legale.

Citeste si:

Pot lasa service-ul auto sa faca cerere in locul meu la FGA?

Legea stabileste care sunt categoriile de persoane ce pot adresa o cerere de despagubire FGA, acestea fiind definite ca si creditori de asigurare. Cererea trebuie sa o formulati dumneavoastra, creditorul de asigurare (asigurat, beneficiar al asigurarii, persoana pagubita in cazul asigurarilor de raspundere civila).

Ce fac daca am un accident auto maine?

Persoanele care au suferit un accident auto si care sunt incadrate in categoria creditorilor de asigurari in relatie cu o polita de asigurare emisa de Astra, adica fie persoana pagubita care are drept de reparatie pe polita RCA, fie asigurat conform politei CASCO, trebuie:

  • sa intocmeasca constatul amiabil (daca este un accident in care au fost implicate doar doua vehicule si din care au rezultat doar pagube materiale) sau sa se adreseze politiei pe raza careia s-a produs accidentul, pentru constatare (daca una dintre parti nu este de acord cu semnarea acestui document sau daca in urma accidentului au fost implicate mai mult de doua vehicule sau au fost avariate si alte vehicule/cladiri/bunuri sau au rezultat persoane vatamate corporal sau decedate) si
  • sa se adreseze FGA pentru constatarea si deschiderea dosarului de dauna. FGA va instrumenta dosarul dumneavoastra de dauna. Pentru informatii suplimentare, contactati FGA.

Trebuie sa mai platesc ratele la asigurare?

Daca aveti o asigurare pentru care ati stabilit in contract plata primei de asigurare in rate, trebuie sa aveti in vedere clauzele contractului de asigurare. Daca acesta prevede ca, la neindeplinirea obligatiei de plata a ratei, asiguratorul sa nu mai fie obligat la plata daunelor, contractul inceteaza a mai produce efecte. In acest caz, pentru a asigura in continuare riscul producerii unui eveniment, puteti analiza oportunitatea denuntarii contractului de asigurare facultativa si incheierea unui alt contract cu un alt asigurator.

Ce este si cum se face denuntarea unui contract de asigurare facultativa?

Denuntarea unui contract de asigurare facultativa reprezinta incetarea acestui contract din initiativa dumneavoastra, cauzata de o situatie precum cea prezenta. Contractul de asigurare facultativa poate prevedea clauze cu privire la denuntare (cum si cu ce termen de preaviz se realizeaza).

Ce se intampla daca am o polita obligatorie de asigurare a casei (PAD)?

In cazul in care polita dumneavoastra obligatorie de asigurare a casei (PAD) este emisa de Astra, aceasta isi va inceta valabilitatea la termenul specificat pe polita. In cazul in care se produce unul dintre evenimentele asigurate de PAD, dumneavoastra nu sunteti afectat de situatia actuala a Astra, deoarece singura obligatie a asiguratorului, respectiv de constatare a daunei si instrumentare a dosarului de dauna, este preluata de FGA. Plata daunei in acest caz este realizata de PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale), din fondurile acestuia. Conform prevederilor legii, PAID este o societate comerciala de asigurare-reasigurare care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor, care acopera trei riscuri de baza specifice Romaniei - cutremur, inundatii si alunecari de teren.

Am platit polita CASCO integral si anticipat pe 1 an de zile. Ce fac?

Aceleasi variante sunt aplicabile si in cazul altor contracte de asigurare facultativa, asa cum sunt, de exemplu, cele pentru locuinta sau sanatate. Polita CASCO este valabila pana la momentul expirarii valabilitatii ei sau momentul denuntarii ei, in functie de care intervine primul.

Daca prima de asigurare este achitata integral in acest moment, in cazul denuntarii contractului, va veti adresa FGA pentru a recupera suma de bani proportionala cu intervalul de timp dintre momentul denuntarii si momentul expirarii. In caz de dauna va veti adresa FGA pentru constatarea daunei, instrumentarea dosarului de dauna si plata despagubirii cuvenite.

Sursa foto: Asigurari / Shutterstock