Sumele plasate de catre fondurile de pensii private obligatorii in toate categoriile de instrumente financiare au inregistrat cresteri cuprinse intre 0,96% si 65,23%, sau de cinci ori mai mari, ca in cazul obligatiunilor municipale, in conditiile in care activele totale au crescut cu 29,06%, la sfarsitul lunii decembrie din 2015, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent.

Din punct de vedere al alocarii resurselor financiare pe diferite clase de active, ponderile in total active ale depozitelor, obligatiunilor municipale, actiunilor si titlurilor de participare au inregistrat cresteri in decembrie 2015 comparativ cu aceeasi luna din 2014. Celelalte clase de active au inregistrat scaderi, potrivit datelor publicate de ASF.

Valoarea totala a activelor nete inregistrata la sfarsitul anului trecut de fondurile de pensii private obligatorii a fost de 24,67 miliarde de lei (5,45 miliarde euro ), ritmul anual de crestere fiind de 29,06% (27,85% in euro). La sfarsitul lunii decembrie a anului trecut, erau inregistrati, in sistemul pensiilor administrate privat, 6,56 milioane de participanti, ceea ce inseamna un avans anual de 4,18%. Contributia medie la nivelul participantilor cu contributii in decembrie 2015 a fost de 113,21 lei, in crestere cu 27% fata de perioada similara a anului precedent.

Nr. crt. Instrumente financiare dec. 2014 (mld. lei) iunie 2015 (mld. lei) dec. 2015 (mld. lei) dec.2015 / dec.2014 dec.2015 / iun.2015
1 Depozite Bancare 0,76 0,93 1,16 52,71% 25,43%
2 Titluri de Stat 13,02 14,29 16,26 24,87% 13,81%
3 Obligatiuni Municipale 0,07 0,33 0,36 418,48% 11,76%
4 Obligatiuni corporative 0,80 0,92 0,93 16,18% 1,08%
5 Obligatiuni ale organismelor straine neguvernamentale 0,25 0,24 0,26 3,20% 5,72%
6 Actiuni 3,66 4,17 4,74 29,59% 13,71%
7 Titluri de participare - OPCVM 0,58 0,72 0,96 65,23% 33,27%
8 Fonduri de marfuri si metale pretioase 0,01 0,01 0,01 0,96% -6,24%
9 Instrumente de acoperire a riscului -0,01 0,00 -0,01 -2,24% 153,19%
10 Sume in curs de decontare -0,002 0,103 0,03 -1.696,42% -73,85%
Activ total 19,13 21,69 24,69 29,06% 13,82%

Asa cum se observa in tabelul de mai sus, comparativ cu iunie 2015, cu exceptia sumelor plasate in fonduri de marfuri si metale pretioase, sumele plasate in celelalte categorii de instrumente financiare au inregistrat cresteri cuprinse intre 1,08% si 33,27%, in conditiile in care activele totale au crescut cu 13,82%. Din punct de vedere al alocarii resurselor financiare pe diferite clase de active, ponderile in total active ale depozitelor, obligatiunilor municipale, actiunilor si titlurilor de participare au inregistrat cresteri in decembrie 2015 comparativ cu aceeasi luna din 2014.

Celelalte clase de active au inregistrat scaderi. Comparativ cu iunie 2015, au inregistrat cresteri ponderile depozitelor bancare si titlurilor de participare. Celelalte instrumente financiare au inregistrat scaderi ale ponderilor in total active.

Sursa foto: Nonwarit / Shutterstock