De cativa ani, Agentia Nationala de Administrare Fiscala deruleaza un program de verificare a marilor averi, insa rezultatele au fost modeste. Conform raportului de activitate al institutiei, pana la sfarsitul anului 2015 au fost incasate doar 2,6 milioane lei de la persoanele verificate in acest program. Amnistia fiscala este frecvent folosita de multe state pentru a atrage sume la buget din venituri nedeclarate, scrie News.ro, care citeaza Profit.

In proiectul de modificare a Codului Fiscal sunt introduse articole noi referitoare la impozitarea averilor nejustificate, astfel:

Art. 117
Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata

Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 75% aplicata asupra bazei impozabile ajustate. Emiterea deciziei de impunere de catre organul fiscal se efectueaza in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura fiscala.”
Dupa capitolul X se introduce un nou capitol X1 avand urmatorul cuprins:
”Declararea initiala a patrimoniului si impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate prin venituri impozabile

Citeste si:

Art. 1171
Semnificatia unor termeni si expresii
(1) In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
(a) patrimoniu net – reprezinta diferenta dintre drepturile si datoriile ce pot fi evaluate in bani si apartin persoanei fizice;
(b) drepturile ce pot fi evaluate in bani insumeaza:
i) contravaloarea cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea contribuabilului persoana fizica, direct sau indirect, in tara sau strainatate;
ii) contravaloarea autoturismelor, operelor de arta sau bijuteriilor, aflate in proprietatea contribuabilului persoana fizica, direct sau indirect, in tara sau strainatate ;
iii) valoarea titlurilor de participatie, detinute de contribuabil, direct sau indirect, in tara si/sau strainatate;
iv) sumele aflate in conturi, detinute direct sau indirect, la banci in tara sau strainatate;
v) valoarea imprumuturilor acordate sau a obligatiunilor detinute de contribuabil;
vi) profiturile nedistribuite de catre persoane juridice inregistrate in jurisdictii in care cota de impozit pe profit este mai mica sau egala cu 10%, la care contribuabilul detine, direct sau indirect, participatii, proportional cu cota de participatie detinuta;
(c) detinere indirecta – detinerea unui drept prin intermediul unui afiliat, prepus sau imputernicit, indiferent de tipul intelegerii, scrisa sau nescrisa intre contribuabil si afiliat, prepus sau imputernicit, indiferent de numarul de afiliati, prepusi sau imputerniciti prin care se detine dreptul patrimonial.

Art. 1172
Declararea patrimoniului
(1) Contribuabilii prevazuti la art. 59 alin. (1) lit. a) care detin la data de 31 decembrie 2016 un patrimoniu net de cel putin 4.500.000 lei au obligatia sa depuna pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2017 o declaratie de patrimoniu. Modelul declaratiei de patrimoniu se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Contribuabilii care la data de 31decembrie 2016 nu au un patrimoniu net de cel putin 4.500.000 lei, dar care ulterior depasesc aceasta valoare au obligatia sa depuna declaratia de patrimoniu nu mai tarziu de 25 ianuarie a anului urmator depasirii valorii de 4.500.000 lei.

Art. 1173
Impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate
(1) In cazul in care patrimoniul net definit la art. 1171 alin. (1) lit. a) nu poate fi justificat in totalitate prin venituri impozabile, neimpozabile sau scutite, contribuabilul are obligatia sa declare suma pentru care nu poate justifica provenienta.
(2) Pentru suma care nu poate fi justificata de catre contribuabil acesta datoreaza un impozit in cota de 16%. Obligatia stabilirii si platii impozitului revine contribuabilului. Plata impozitului se efectueaza odata cu depunerea declaratiei prevazuta la art. 1172 alin. (1) dar nu mai tarziu de data de 31 martie 2017.
(3) Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2016 detin un patrimoniu net mai mic decat valoarea de 4.500.000 lei, pot depune declaratia de patrimoniu pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2017, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (1) si (2).
(4) Pentru obligatia stabilita la alin. (2) contribuabilul nu datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.
(5) Ulterior datei de depunere a declaratiei de patrimoniu prevazute la art. 1172, dupa caz, pentru diferentele de sume nedeclarate potrivit art. 1173 alin. (2) si constatate de catre organele fiscale prin aplicarea metodelor de control indirect, cota de impozitare este de 75%.”