Modelele de calculatie a costurilor au fost elaborate de ANCOM cu sprijinul Tera Consultants si in urma consultarii grupului de lucru format din membri ai industriei de comunicatii electronice.

In elaborarea acestor modele de calculatie, ANCOM a luat in calcul evolutiile tehnologice si ale pietei comunicatiilor electronice din Romania, precum si Recomandarea Comisiei Europene din anul 2009, care stabileste o platforma comuna pentru armonizarea principiilor de calculatie a costurilor serviciilor de terminare apeluri la puncte fixe si mobile in statele membre.

Modelele supuse consultarii publice sunt insotite de documentatii detaliate care permit intelegerea structurilor, functionalitatilor si tipurilor de informatii utilizate. Din modelele supuse consultarii publice, precum si din documentatiile care le insotesc, au fost eliminate informatiile sensibile din punct de vedere comercial.

Documentele pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM
, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 14.12.2012, pe adresa sediului central al ANCOM din Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti, sau direct la registratura ANCOM. Observatiile si recomandarile pot fi transmise si prin fax la numarul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro .