Cuantumul sumelor achitate ca taxa de timbru va fi majorat in unele cazuri si de 25 de ori, timbrul judiciar va fi eliminat, urmand sa fie introdusa si obligativitatea achitarii taxelor de timbru pentru unele categorii de cereri care in prezent sunt scutite de la plata.

Modificarile rezulta dintr-un proiect de ordonanta de urgenta obtinut de Mediafax si care schimba, in forma actuala, intregul sistem actual al taxelor judiciare de timbru.

Contactata de Mediafax, Madalina Nedelcu, avocat in cadrul Departamentului de litigii si executari silite al casei de avocatura Bostina si Asociatii, a explicat ca, potrivit acestei forme a ordonantei, printre principalele aspecte de noutate cuprinse in proiect sunt eliminarea timbrului judiciar si actualizarea cuantumului sumelor care se vor achita cu titlu de taxa de timbru. Astfel, in privinta cererilor evaluabile in bani se constata o micsorare a cuantumului fix al taxelor, dar o majorare a cuantumului procentului aplicabil valorii cererii de chemare in judecata, precum si o majorare semnificativa a unor taxe de timbru.

De exemplu, suma de plata va creste de la 4 lei, in prezent, la 100 de lei pentru taxele privind cererile de recuzare in materie civila, de la 39 lei la 200 lei pentru cererea de divort (intemeiata pe dispozitiile articolului 373, lit a din Codul de procedura civila), respectiv 100 lei (pentru cererea de divort intemeiata pe dispozitiile art. 373, lit. b) si c), de la 39 lei la 100 lei pentru actiunile formulate in domeniul dreptului de autor si de inventator si de la 10 lei la 50 lei pentru cererile de suspendare a executarii silite.

Taxa de timbru, obligatorie si pentru cereri in prezent scutite de la plata

In acelasi timp, va fi introdusa obligativitatea achitarii taxelor de timbru pentru cereri care in prezent sunt scutite de la plata, precum cele pentru actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice, care vor fi taxate cu 100 lei. In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate va fi de asemenea taxata, cu 20 lei.

"Un aspect care in prezenta reglementare nu se regaseste priveste contestatia la executarea silita, prin care se invoca aparari privitoare la fondul dreptului (art. 712, alin 2 Cod procedura civila), pentru care taxa de timbru se stabileste conform regulilor pentru cererile evaluabile in bani", arata avocatul.

Conform proiectului, vor fi introduse si taxe de timbru diferentiate in functie de calea de atac a apelului sau a recursului, iar in cazul recursului - in functie de motivele de recurs invocate.

Un alt element de noutate va fi restituirea taxei judiciare de timbru, total sau partial, in anumite situatii, precum atunci cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva, cand in procesul de divort partile au renuntat la judecata ori s-au impacat, precum si cand probele au fost administrate de catre avocati sau consilieri juridici.

Dreptul de a solicita restituirea va putea fi exercitat in termen de un an.

Sumele provenite din taxa de timbru iau alta destinatie

In acelasi timp, va fi modificata si destinatia sumelor provenite din taxele judiciare de timbru, 50% urmand sa fie varsate la bugetul statului si repartizati si catre bugetul Ministerului Justitiei. Din impozitul pe veniturile avocatilor, notarilor publici, executorilor judecatoresti, o cota de 75% va fi distribuita tot catre catre Ministerul Justitiei, precum si catre Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitte si Parchetuli de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

"Asadar, este evidenta incercarea legiuitorului de adaptare a cuantumului taxelor judiciare de timbru la conditiile actuale ale inflatiei si, in principal, la necesitatile bugetare ale institutiilor publice si ale instantelor de judecata. Ele insa nu restrang accesul la justitie si nu fac in sine prohibitive actiunile pentru obtinerea de daune/interese", afirma Madalina Nedelcu.

Conform documentului obtinut de Mediafax, argumentul invocat de autoritati pentru toate aceste schimbari este acela ca taxele judiciare de timbru au ramas in principal la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie, iar sistemul de taxare trebuie sa permita inclusiv acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale, cu un echilibru "corespunzator" intre eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public calitativ si "obligatia cetateanului care foloseste acest serviciu de a contribui la sustinerea costurilor", neadoptarea in regim de urgenta a acestor masuri urmand sa conduca la conservarea unui sistem de taxare "neadecvat", cu consecinte negative pe planul situatiei justitiabililor si al nevoilor acute ale sistemului judiciar.

Documentul prevede inclusiv actualizarea taxelor judiciare fixe si corelarea lor "cu costurile reale" ale procesului judiciar, odata cu mentinerea principiilor de calcul progresiv pentru cererile evaluabile in bani, astfel incat "sa se descurajeze promovarea actiunilor cu miza economica redusa".

Taxele de timplu, adaptate la inflatie

"Un aspect pozitiv il constituie adaptarea taxelor judiciare de timbru la conditiile actuale ale inflatiei si, in principal, la necesitatile financiare ale instantelor de judecata. Tot un aspect pozitiv il reprezinta si eliminarea timbrelor judiciare. De exemplu, prin majorarea de la 4 lei la 100 lei a taxei de timbru privind recuzarea se descurajeaza abuzul de drept si tendinta de deturnare a acestei institutii de la scopul pentru care a fost instituita. Ar putea constitui o impovarare a justitiabilului, insa nu si o ingradire intrucat proiectul de lege prevede posibilitatea pentru persoanele fizice de a beneficia de scutiri, esalonari, reduceri sau amanare a platii taxelor. Din punctul meu de vedere, nu se ingradeste accesul la justitie privind cererile pentru obtinerea daunelor morale intrucat se stabileste o taxa fixa (si nu un procent din valoarea pretentiilor), cuantum rezonabil, de altfel, in raport de cuantumul pretentiilor. Prin cuantumul sau, taxa nici nu poate fi considerata utila din punct de vedere al reducerii numarului cererilor", a adaugat avocatul Bostina si Asociatii

Astfel, conform proiectului, actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, pana la valoarea de 500 lei vor fi taxate cu 8 %, dar nu mai putin de 20 lei, cele cu valoarea intre 501 lei si 5.000 lei vor fi taxate cu 40 lei + 7 % pentru ce depaseste 500 lei, cele cu valoarea intre 5001 lei si 25.000 lei vor fi taxate cu 355 + 5% pentru ce depaseste 5000 lei, cele cu valoarea intre 25.001 lei si 50.000 lei vor fi taxate cu 1.355 lei + 3 % pentru ce depaseste 25.000 lei, cele cu valoarea intre 50.001 lei si 250.000 lei vor fi taxate cu 2105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei, iar cele cu valoarea peste 250.000 lei vor fi taxate cu 6105 lei + 1% pentru ce depaseste 200.000 lei.

Vor fi taxate si actiuni prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

Actiunile posesorii

In cazul actiunilor posesorii, taxa judiciara de timbru va fi calculata la o valoare care se stabileste la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita. Taxa judiciara de timbru pentru actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate va fi calculata la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului asupra caruia poarta dezmembramantul. In cazul cererilor care au ca obiect servituti, taxa judiciara de timbru se calculeaza prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra caruia se solicita constituirea servitutii.

Partajul judiciar

In ceea ce priveste cererile in materia partajului judiciar, cele pentru stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar vor fi taxate cu 50 lei pentru fiecare coproprietar, cele pentru creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna, vor fi taxate cu 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita, cererea de raport va fi taxata cu 3 % din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita, cererea de reductiune a liberalitatilor excesive va fi taxata cu 3 % din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor.

Daca cererile in materia partajului judiciar se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta vor fi timbrate cu o singura taxa, de 5% din valoarea masei partajabile.

Cererile de valoare redusa

Cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale din Codul de procedura civila, vor fi taxate cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 2.000 lei, si cu 200 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 2.000 lei. Cererile privind ordonanta de plata vor fi taxate cu 200 lei, iar cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept vor fi taxate cu 100 lei.

Cererile pe cale de ordonanta presedintiala

Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt neevaluabile in bani, vor fi taxate cu 20 lei. Cand cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala este evaluabila in bani, aceasta vor fi taxate cu 50 lei, daca valoarea acesteia nu depaseste 2.000 lei, si cu 200 lei, daca valoarea ei depaseste 2.000 lei.

Daune morale

Actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice vor fi taxate cu 100 lei.

Tot cu 100 lei vor fi taxate cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial, cererile in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial, cererile care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani, si actiunile in granituire. In ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in granituire se va adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate.

Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, va fi taxata cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei.

Cererile de recuzare

Cererile de recuzare in materie civila, pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea, vor fi taxate cu 100 lei, cererile de stramutare in materie civila vor fi taxate cu100 lei, cererile de repunere in termen vor fi taxate cu 20 lei, cererile de perimare vor fi taxate cu 20 lei si cererile de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile vor fi taxate 20 lei.

Cererile de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata vor fi taxate cu 20 lei, cererile pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor, vor fi taxate cu 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata, cererile pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute vor fi taxate cu 50 lei, cererile pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta, vor fi taxate cu 0,20 lei/pagina, cererile pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie, vor fi taxate cu 1 leu/pagina, cererile pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora, vor fi taxate cu 1 leu/pagina, iar cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, vor fi taxate cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

In materia executarii silite, cererile pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu, vor fi taxate cu 20 lei, iar cererile de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii, vor fi taxate cu 50 lei.

In cazul contestatiei la executarea silita, taxa va fi calculata la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei.

Alte categorii de cereri care vor fi taxate sunt cele prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere (cu 20 lei), cele in legatura cu masurile asiguratorii (cu 100 lei) si contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii de solutionare a contestatiei (cu 20 lei). Cand cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor se taxeaza cu 1.000 lei, iar in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia sau mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate.

Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice vor fi taxate cu 300 lei pentru inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora, cu 200 lei pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile prevazute in Legea dialogului social, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora si cu 100 lei pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora.

Actiunile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator vor fi taxate cu 100 lei pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora, ori pentru restabilirea dreptului atins, cu 100 lei pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului si cu 300 lei pentru cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca.

Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii privind procedura insolventei, al Ordonantei privind falimentul institutiilor de credit si al Legii privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari vor fi taxate cu 200 lei.

Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului se taxeaza cu 100 lei.
Taxele judiciare de timbru pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Codul civil va fi de 200 lei, pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil va fi de 100 lei, pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil va fi de 50 lei. Cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii va fi taxata cu 50 lei, iar pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei va fi aplicata o taxa de 20 lei pe fiecare cerere. Orice alta cerere referitoare la raporturile de familie, neevaluabila in bani, va fi taxata cu 20 lei, daca nu sunt scutite de taxa de timbru.

In materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege vor fi taxate cu 50 lei pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a oricarui alt inscris, si cu 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 lei in cazul acelor cereri cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ.

Vor fi taxate cu 20 lei cererile formulate potrivit Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti, plangerile impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile si cererile pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc.

In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei, iar actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul dreptului, se taxeaza cu 50 lei, conform proiectului.

Vor fi taxate cu 20 de lei actiunile, inclusiv cererile pentru exercitarea cailor de atac, pentru incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturi de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand din executarea contractelor colective de munca si cele privind solutionarea conflictelor colective de munca, precum si executarea hotararilor pronuntate in aceste litigii, precum si cele referitoare la raporturile de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor publici cu statut special.

Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat se taxeaza cu 20 lei.

Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor judecatoresti vor fi taxate cu 50% din taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima instanta, dar nu mai putin de 20 de lei, si din taxa datorata la suma contestata, in cazul cererilor si actiunilor evaluabile in bani, dar nu mai putin de 20 de lei.

Recursul impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu 100 lei daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedura civila. In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani, recursul de taxeaza cu 50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai putin de 100 lei; in aceeasi ipoteza, pentru cererile neevaluabile in bani, cererea de recurs se taxeaza cu 100 de lei.

Se taxeaza cu 20 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva unor hotarari judecatoresti, respectiv cele pentru incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj, incheierea de suspendare a judecarii cauzei si hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant.

Se taxeaza cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva altor hotarari judecatoresti, respectiv cele prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat, prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins, prin care s-a luat act de renuntarea la judecata si prin care se incuviinteaza invoiala partilor.
Pentru formularea contestatiei in anulare se datoreaza taxa de 100 lei.

Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta lege se actualizeaza anual cu indicele ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Justitiei.

Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare la stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale, stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala, obligatiile legale si contractuale de intretinere, inclusiv actiunile in constatarea nulitatii, in anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere, stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept, adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta persoanelor cu tulburari psihice, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin, protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie, exercitarea drepturilor electorale, cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea, stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute sau emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar si cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului.

Vor fi scutite de taxa judiciara de timbru si cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia, Guvern, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice.

Taxele judiciare de timbru vor fi datorate atat pentru judecata in prima instanta, cat si pentru exercitarea cailor de atac. Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, cu exceptiile prevazute de lege.

Daca cererea de chemare in judecata este netimbrata sau insuficient timbrata, reclamantului i se va pune in vedere obligatia de a timbra cererea in cuantumul stabilit de instanta si de a comunica instantei dovada achitarii taxei judiciare de timbru, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii instantei. Prin aceeasi comunicare, instanta ii pune in vedere reclamantului posibilitatea de a formula cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii. Instanta va proceda la comunicarea cererii de chemare in judecata numai dupa solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru.

Daca, in cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare a obiectului cererii, instanta va pune in vedere reclamantului sa achite suma datorata suplimentar pana la termenul stabilit de instanta. Neindeplinirea obligatiei de plata a taxei pana la termenul prevazut de lege sau stabilit de instanta se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

In cazul in care se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara. Daca in momentul inregistrarii sale actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului sau initial, dar a fost modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata, in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit in mod legal.

In situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotararii constituind titlu executoriu.

Cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere in parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel. Daca la momentul inregistrarii cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, actiunea va fi anulata in parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitata taxa judiciara de timbru.

Cererile reconventionale, cererile de interventie principala precum cererile de chemare in garantie se taxeaza dupa regulile aplicabile obiectului cererii daca aceasta ar fi fost exercitata pe cale principala.

In cazul cererilor sau al actiunilor introduse in comun de mai multe persoane daca obiectul procesului este un drept ori o obligatie comuna, ori daca drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauza sau daca intre ele exista o stransa legatura, taxa judiciara de timbru se datoreaza in solidar. Daca legea nu prevede altfel, cererile depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale nu se taxeaza.

Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in conditiile Ordonantei de urgenta privind ajutorul public judiciar in materie civila. Instanta va acorda si persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti,n cazul in care cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate, iar plata integrala a taxei nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt indisponibilizate.

In mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in alte cazuri in care apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei de timbru, la valoarea datorata, ar fi de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice. Reducerea taxei de timbru poate fi acordata separat sau, dupa caz, impreuna cu esalonarea sau amanarea platii.

In cazul incuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, prin incheiere se vor stabili, dupa caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plata si cuantumul ratelor. Esalonarea platii taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni si pentru maxim 12 termene.

In cazul in care reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanta de judecata va obliga pe paratul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea. Dispozitivul hotararii constituie titlu executoriu.

Nu se restituie taxele judiciare de timbru platite pentru cereri si actiuni anulate ca insuficient timbrate.

Proiectul mai prevede ca, impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data comunicarii taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutita de la plata taxei judiciare de timbru. In cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, instanta va dispune restituirea taxei de timbru total ori, dupa caz, proportional cu reducerea sumei contestate.

La finele fiecarei zile lucratoare, unitatile teritoriale ale trezoreriei statului vor vira o cota de 30% din suma colectata in contul de venituri al bugetului local in ziua respectiva in contul de venituri al bugetului de stat" Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru", deschis la unitatile trezoreriei statului, codificat cu codul de identificare fiscala al Ministerului Justitiei.

Din impozitul pe veniturile realizate din activitati desfasurate de avocati, notari publici si executori judecatoresti incasate la bugetul de stat va fi distribuita o suma corespunzatoare cotei de 75% in bugetele de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, astfel: o cota de 70% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei (din care 50% va fi folosita pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de asistenta juridica, iar 20% va avea ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente), o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii si va fi folosita pentru asigurarea pregatirii profesionale a judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii si, respectiv, Scoala Nationala de Grefieri, precum si pentru cheltuieli de investitii si cheltuieli curente, o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente. Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

Diferenta de procent de 25% din sumele reprezentand impozitul pe veniturile realizate din activitati desfasurate de avocati, notari publici si executori judecatoresti se vor distribui la bugetele locale.

Incepand cu 1 ianuarie 2014 va fi modificata insa destinatia sumelor provenite din taxele judiciare de timbru, astfel incat sumele incasate sa aiba ca destinatie, in proportie de 50%, bugetul statului, fiind cuprinse distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, cu argumentul ca astfel vor fi utilizate "potrivit scopului instituirii taxei de timbru, respectiv o mai buna administrare a justitiei".

Nivelul taxelor judiciare de timbru vor fi actualizate anual cu indicele ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Justitiei.

"Pentru cererile si actiunile introduse pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, timbrul judiciar se aplica, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc si se platesc in cuantumul prevazut de legea in vigoare la data introducerii lor", se arata in proiect.

Argumentul invocat pentru redactarea acestui proiect este ca evolutia in plan legislativ din ultimii ani, in special transformarile substantiale care au avut loc prin adoptarea noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila, nu s-a reflectat insa intr-un mod "adecvat" si la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, iar taxele actuale sunt, in cea mai mare masura, la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie.

"In afara de actualizarea periodica cu indicele de inflatie, un obiectiv care trebuie sa fie avut in vedere permanent il constituie reflectarea corecta de catre sistemul de taxare a costurilor judiciare pe care le presupune buna functionare a sistemului justitiei (care sa tina seama, de exemplu, de numarul de cauze solutionate intr-un an la fiecare nivel de instanta si de cheltuielile bugetare efectuate in acelasi an). Aceasta operatiune va asigura astfel un echilibru corespunzator intre eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public corespunzator calitativ si obligatia cetateanului care foloseste acest serviciu de a contribui la sustinerea costurilor. Pe de alta parte, timbrul judiciar, aplicat distinct de taxele judicare de timbru, dubleaza aceste taxe", se sustine in document.

Este aratat astfel ca ttimbrul judiciar a fost instituit in 1995, veniturile obtinute din vanzarea acestuia fiind puse la dispozitia Ministerului Justitiei si utilizate pentru anumite obiective expres prevazute, dar, in prezent, principiile finantelor publice interzic asemenea alocari distincte catre institutiile publice, in afara alocarilor bugetare, astfel incat sumele rezultate din vanzarea timbrului se constituie tot venituri la bugetul statului.

"Data fiind, pe de o parte, aceasta destinatie unica, similara taxelor de timbru, iar, pe de alta parte, valoarea relativ mica a timbrelor, precum si faptul ca acestea se vand in alte puncte decat cele in care se poate plati taxa judiciara de timbru, din perspectiva justitiabililor care apeleaza la serviciul public al justitiei, mentinerea obligativitatii timbrului judiciar alaturi de taxa de timbru ingreuneaza demersurile necesare formularii unei actiuni in justitie. Avand in vedere atat fundamentarea identica a celor doua tipuri de taxe - care se percep pentru acelasi serviciu public - cat si destinatia similara a veniturilor obtinute, existenta simultana a acestora nu este, asadar, justificata. De altfel, din studiile de drept comparat realizate rezulta faptul ca Romania este singurul stat UE care are aceste doua categorii de taxe ce se percep pentru aceleasi tipuri de cereri si actiuni", este explicatia autoritatilor.

Un alt argument invocat este acela ca valoarea timbrelor vandute este relativ scazuta, iar aceste valori ar trebui raportate la costurile necesare pentru imprimarea si distribuirea timbrului pentru a evalua eficienta sistemului, veniturile bugetare care rezulta in prezent din vanzarea timbrului judiciar putand fi recuperate pe seama cresterii valorii taxelor de timbru.

"In contextul in care actele normative mai sus citate referitoare la taxele judicare de timbru si la timbrul judiciar, la care se adauga dispozitiile din legi speciale privind scutiri de taxe de timbre in considerarea situatiei destinatarilor normelor respective ori specialitatii domeniului respectiv nu mai constituie un raspuns adecvat cerintelor actuale, imbunatatirea sistemului taxelor judiciare de timbru, cu impact pozitiv asteptat si in ce priveste situatia justitiabililor, devine o prioritate. Mai exact, modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedura civila precum si punerea in aplicare a noilor institutii adoptate prin Codul civil, impune in fapt revizuirea urgenta a legislatiei si in materia taxelor judiciare de timbru, care trebuie sa reflecte noua structura si dinamica a procesului civil, noile garantii procedurale acordate partilor pentru asigurarea unui proces echitabil precum si acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, pregatirea personalului din sistemul justitiei", se afirma in proiect.

Reconsiderand pe fond si resistematizand intreaga legislatie aplicabila in materia taxelor de timbru, proiectul privind taxele judiciare de timbru propune, astfel, o reglementare noua care sa se alature si sa completeze actele normative majore prin care a fost reformat sistemul judiciar.

La acest moment, autoritatile arata, in document, ca actualizarea taxelor judiciare va determina un impact bugetar pozitiv atat la bugetul de stat, cat si la bugetul local, dar care nu poate fi cuantificat.

Ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca saptamana viitoare va fi finalizat un proiect de act normativ privind taxele judicare, prin care se vizeaza si o reducere a categoriilor acestora.

"Saptamana viitoare, sper sa putem finaliza un proiect de act normativ de reorganizare a sistemului privind taxelor judiciare. Practic, dorim o reducere a categoriilor de taxe judiciare, dorim o eliminare a timbrului judiciar, acel timbru de 50 de bani, care, de foarte multe ori, va costa de 10 sau 100 de ori mai mult sa il procurati", a declarat ministrul Justitiei, intr-o conferinta de presa.
Cazanciuc a mentionat si ca va aloca resurse suplimentare instantelor de judecata, procentul alocat din taxele de timbru urmand sa creasca de la 30 la 50%.

Ministrul Justitiei a sustinut totodata ca va fi o "reducere semnificativa" a taxelor judiciare de timbru, dar cu cresteri in cazul altora, nu "semnificative".

Cazanciuc a precizat ca, in legatura cu taxele de timbru, va tine cont si de observatiile Consiliului Superior al Magistraturii si ca, in prezent, analizeaza taxele procentuale.

Plenul CSM a avizat favorabil, in 10 iunie, proiectul ordonantei de urgenta privind taxele judiciare de timbru. Membrii CSM au facut o serie de propuneri si observatii, prin care au subliniat, printre altele, necesitatea majorarii procentului actual de 30% acordat justitiei in urma colectarii acestora, in vederea asigurarii functionarii in bune conditii a instantelor judecatoresti.

De asemenea, CSM a mai apreciat ca, in cee ce priveste actiunea de divort, ar trebuie sa se prevada stabilirea unei taxe de timbru superioare onorariului notarial perceput in acest caz, care este in prezent in cuantum de 620 de lei, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 46/C/201, urmand ca partile aflate in situatii speciale sa poata beneficia in continuare de dispozitiile referitoare la ajutorul public judiciar.


Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »Citește și
Parchetul General: 291 de plangeri in cazul protestului din 10 august
Setari Cookie-uri