Temele abordate in cadrul emisiunii au incercat descrierea atat a caracteristicilor ofertei si a conditiilor oferite pentru micii investitori, si posibilitatile speculative pe termen scurt derivate din acest conditii, cat si descrierea principalilor indicatori fundamentali ai emitentului Transgaz, cum ar fi volumul de gaze transportate prin sistemul national de transport, cifra de afaceri, profitul net si datoriile pe termen lung.

In cadrul emisiunii au fost subliniate si cateva dintre riscurile asociate investitiei in actiuni Transgaz care au fost mentionate in prospect, iar la final s-au comentat indicatori precum randamentul profitului si randamentul dividendului, incercadu-se si un exercitiu de evaluare rapida a actiunii Transgaz care sa contextualizez pretul din oferta.