Tinerii pot obtine ajutor de somaj.

Pentru aceasta ei trebuie sa se inregistreze intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu sau resedinta, ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii, in vederea medierii pentru incadrare in munca.

Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii, mentioneaza ANOFM.

Astfel, absolventii pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, daca in perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca si daca:
-nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;
-nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, respective 500 lei.

Indemnizatia de somaj acordata se plateste pentru o perioada de 6 luni si este in valoare de 250 lei. Indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data absolvirii si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Cum poti obtine indemnizatie

Tinerii care doresc sprijin pentru gasirea unui loc de munca se pot inregistra la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca din raza teritoriala unde isi au domiciliul/resedinta unde vor depune:
-carte de identitate (copie);
-adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea ca este apt de munca;
-actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie;

Absolventii care se afla deja in evidenta agentiei judetene pentru ocupare a fortei de munca si care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant, intr-o perioada de 60 de zile, pot depune urmatoarele documente pentru a primi indemnizatia de somaj:
- actul de identitate - original si copie;
- actele de studii si alte calificari - original si copie;
- certificatul de nastere - original si copie;
- certificatul de casatorie - original si copie (daca este cazul);
- adeverinta medicala -din care sa rezulte ca este apt(a) de munca;
-declaratie pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant (notariat);
-dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M. sau adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca
-acte eliberate de organele financiare teritoriale - din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri

Totodata, absolventii inregistrati la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu sau resedinta, pot beneficia din bugetul asigurarilor pentru somaj de prime de incadrare, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni. Prima este egala cu valoarea indicatorului social de referinta, respectiv 500 lei.

Absolventii care primesc indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

Cine nu beneficiaza

-absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
-absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
-absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
-absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
-absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.

Cine primeste prima de incadrare

Totodata, persoanele care, in perioada in care li se acorda indemnizatie de somaj, deci inclusiv absolventi, se incadreaza in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu, beneficiaza de o prima de incadrare egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii.

Prima de instalare, o suma in plus

De asemenea, persoanele care, in perioada in care li se acorda ndemnizatie de somaj, se incadreaza intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul, primesc o prima de instalare egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.

Atat prima de incadrare, cat si prima de instalare se restituie integral de catre angajat daca inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca.

Avantaje pentru angajatori

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nederminata absolventi ai unor institutii de invatamant, sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor angajati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:
-500 lei, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
-600 lei, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
-750 lei, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nederminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute mai sus, pentru 18 luni.

ANOFM precizeaza ca avand in vedere ca o mare parte din absolventii de liceu nepromovati la bacalaureat sunt fara calificare una din masurile active care poate avea rezultate in vederea ocuparii acestora pe piata muncii este formarea profesionala.

Agentia organizeaza, gratuit, programe de formare profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, inregistrate in baza de date proprie.

In acest sens, ANOFM are in subordinea sa 8 centre regionale de formare profesionala a adultilor (Brasov, Cluj, Craiova, Calarasi, Turnu Magurele, Valcea, Mures si Mehedinti) si 23 centre proprii de formare profesionala in 22 judete.

La programele de formare profesionala sunt admise persoane apte de munca, avand nivelul de pregatire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera, prin centrele de informare si consiliere profesionala din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

Cum poti participa la programele de formare profesionala

Pentru inscrierea la programele de formare profesionala trebuie prezentate urmatoarele acte:

a) recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;
b) cerere de inscriere la programul de formare profesionala, conform legii; in situatia persoanelor care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite, cererea cuprinde si angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecintelor legale prevazute de lege;
c) actul de identitate, in original si in copie;
d) certificatul de nastere, in original si in copie;
e) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;
f) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.

In plus, in aceasta luna, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca urmeaza sa demareze programe de formare cu precadere in urmatoarele ocupatii/meserii:
- Lucrator in comert (268 persoane);
- Operator introducere, validare si prelucrare date (260 persoane);
- Inspector (referent) resurse umane (185 persoane);
- Lucrator in cultura plantelor(168 persoane);
- Contabilitate (149 persoane);
- Agent paza si ordine (145 persoane);
- Ospatar (vanzator) in unitati de alimentatie (129 persoane);
- Bucatar (124 persoane);
- Patiser (120 persoane);
- Confectioner asamblor articole din textile (81 persoane);
- Lucrator in structuri pentru constructii (81 persoane);
- Operator calculator electronic si retele (79 persoane);
- Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca (76 persoane);
- Brutar (70 persoane);
- Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze (68 persoane);
- Sudor (67 persoane);
- Zidar pietrar tencuitor (64 persoane);
- Competente comune comunicare lb. engleza (56 persoane);
- Designer pagini web (56 persoane);
- Frizer (56 persoane).

Totodata, institutia organizeaza burse de locuri de munca, ajutand la interactionarea ofertantilor de locuri de munca cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

Sursa foto: freedigitalphotos.net