Conform ordonanței de urgență numărul 92 din 2021, agenții economici, instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale, indiferent de domeniul de activitate, au ca obligație gestionarea responsabilă a deșeurilor. Această normativă se traduce, la nivel procedural, printr-o serie de evidențe și raportări, cât și prin elaborarea unui „Program de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate” de către fiecare entitate deținătoare a unei autorizații de mediu. De asemenea, prin implementarea acestei proceduri se impune și urmărirea progresului companiei în acest domeniu.

Programul este o obligație ce are ca termen pentru depunere finalul lunii mai în fiecare an și constă în două mari direcții de lucru și monitorizare:

  • Măsurile de prevenire implementate înainte ca o substanță, material sau produs să devină deșeu.
  • Opțiunile de reciclare ale deșeurilor generate.

Aceste măsuri au ca scop reducerea cantității de deșeuri prin reutilizarea produselor, astfel prelungindu-se durata de viață a acestora. Scopurile finale ale

”Programului de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate” la nivelul fiecărei companii sunt: scăderea impactului negativ al activității sale asupra mediului și asupra sănătății populației, totodată scăzând conținutul de substanțe nocive din produse.

Programul de gestiune a deșeurilor – un manual de bune practici

Pe scurt, acest program este despre responsabilitatea companiilor de a gestiona, valorifica și recicla deșeurile generate. Din nefericire, majoritatea acestora nu au cunoștintă, în primul rând, despre tipurile de deșeuri pe care le generează, cu atât mai puțin despre ce trebuie făcut pentru valorificarea și reutilizarea lor

Aici este punctul în care trebuie să intre în scenă specialiștii în domeniul serviciilor de consultanță de mediu pentru a evalua situația companiei printr-un audit, identificând tipurile de deșeuri generate și modalitatea de gestionare a acestora. Odată definitivat acest flux, se poate trece la stabilirea obiectivelor și măsurilor de conformare în ceea ce priveste sistemul de management integrat al deșeurilor.

„De exemplu, aceasta se poate face foarte simplu prin instruirea personalului companiei în vederea creșterii gradului de conștientizare și aplicare în colectarea selectivă, astfel încât cantitatea de deșeuri predată spre valorificare să fie mai mare decât cea a deșeurilor predate spre eliminare”, explică Daniela Dobre, specialist Green Environment Support.

În concluzie, programul de gestiune și reducere deșeuri poate fi considerat ca un manual de bune practici al companiei, dar și un îndrumar de acțiuni viitoare care să asigure trecerea la o economie sustenabilă.

Sursa foto: Green Support