România va ajunge până în 2030 la o capacitate de stocare a energiei electrice în baterii de 4 GW şi de peste 11 GW până în 2050, însă adoptarea timpurie ar putea necesita sprijin prin politici şi un anumit nivel de finanţare prin granturi, conform Raportului de Ţară privind Clima şi Dezvoltarea pentru România al Grupului Banca Mondială.

"Stocarea în baterii - critică pentru a sprijini creşterea rapidă a energiei electrice provenite din surse regenerabile - se preconizează că va ajunge la capacitatea de 4 GW până în 2030 şi la peste 11 GW până în 2050, deşi adoptarea timpurie ar putea necesita sprijin prin politici şi un anumit nivel de finanţare prin granturi", se menţionează în raport.

Până în 2050, România va produce 47% din energie din solar și eolian

Calea propusă de experţii BM pentru decarbonizare necesită un mix variat de surse de generare de energie electrică, ţinând seama de un grad mai mare de electrificare al întregii economii. Modelarea arată că 47% din generarea de energie electrică va proveni din surse solare şi eoliene până în 2050, iar încă 7% va proveni din energie hidraulică, 5% din hidrogen verde şi 1% din alte surse regenerabile. Astfel, cota de surse regenerabile va ajunge la 60%.

"Cererea de energie electrică creşte de peste două ori între 2022 şi 2050 în toate scenariile proiectate cu net-zero. Ca urmare, creşterea şi consolidarea reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice va fi esenţială", mai semnalează raportul.

Potrivit sursei citate, România este în continuare foarte dependentă de combustibilii fosili pentru nevoile sale de energie, aproximativ 72% din totalul de energie disponibilă în România depinzând în prezent de combustibili fosili. În același timp, emisiile asociate cu energia au scăzut cu 37% între 1988 şi 1994, în mare parte ca urmare a schimbării structurale a economiei, şi cu 21,5% între 1994 şi 2019.

"Pentru a îndeplini Net0@2050, România va avea nevoie să înregistreze progrese majore în ceea ce priveşte generarea şi consumul de energie şi va trebui să extindă electrificarea economiei. Priorităţile pe termen scurt ar trebui să includă îmbunătăţirea rapidă a eficienţei energetice, o implementare extinsă a surselor regenerabile şi o mai mare electrificare a economiei - în special în transportul rutier, industria uşoară şi încălzirea cu temperatură joasă pentru clădiri", recomandă BM.

România importă încă o treime din necesarul său de energie

Totodată, reducerea cererii de combustibili fosili ar contribui la securitatea energetică, atenuând riscurile legate de ofertă şi de preţuri. Deşi este cel mai mare producător de petrol şi de gaze din Europa Centrală şi de Est, România încă mai importă 32,1% din energia de care are nevoie, ceea ce o expune la preţurile globale volatile la energie şi la potenţiale perturbări de alimentare. În 2021, România a importat 69% din petrolul, 23,4% din gazele şi 24,1% din cărbunele pe care le-a consumat, semnalează autorii raportului.

"Deşi matricea de generare de energie electrică în România este diversificată, combustibilii fosili deţin în continuare un rol important. În 2021, combustibilii fosili au contribuit cu aproximativ 36% la producţia de energie electrică a României, restul de 64% provenind din surse regenerabile şi din energie nucleară. Capacitatea instalată reprezintă 16,5 GW, cu 7 GW în medie livraţi în sistem, din care 46% consumaţi de industrie, 31% de gospodării şi 19% de sectorul serviciilor", arată raportul.

În acest context, pentru decarbonizarea generării de energie electrică este nevoie, pe termen scurt, de eliminarea treptată a energiei pe bază de cărbune. Aceasta urmează să fie finalizată până în 2032, dar împreună cu posibila creştere a cererii de energie electrică, ca urmare a creşterii naturale şi a extinderii electrificării, acest lucru va crea presiuni asupra alimentării.

În opinia experţilor Băncii Mondiale, pentru abordarea acestora, sunt disponibile trei instrumente principale, unul dintre acestea fiind generarea suplimentară pe bază de combustibili non-fosili, România având cel mai mare potenţial de generare din sursa eoliană din sud-estul Europei, estimat la aproximativ 14.000 MW sau 23 TWh pe an.

Cât de mult va crește prodducția de energie până în 2030

Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030 vizează adăugarea a 6.000 MW de energie electrică generaţi din energie solară şi eoliană, 1.100 MW din energie hidraulică şi 675 MW din energie nucleară până în 2030, faţă de nivelurile din 2015.

Un alt instrument ar fi generarea suplimentară pe bază de gaze. PNIESC indică nevoia de a adăuga 1.400 MW capacitate de generare pe bază de gaze până în 2030, pentru a se asigura că sistemul este suficient de flexibil pentru a putea gestiona mai multă energie din surse regenerabile. Dar Taxonomia UE de activităţi sustenabile defineşte condiţii stricte pentru eligibilitatea investiţiilor noi în centrale electrice alimentate cu gaz pentru finanţare din fonduri UE, ceea ce impune o trecere la gaze cu conţinut redus de carbon până în 2035.

Cel de-al treilea instrument recomandat de BM este eficienţa energetică şi conservarea, progresul pe acest segment fiind esenţial pentru a reduce presiunea asupra alimentării cu energie electrică, a reduce emisiile în mod eficient din punct de vedere al costurilor, a creşte competitivitatea industrială şi a genera energie electrică mai ieftină pentru utilizatorii finali.

Pe de altă parte, raportul subliniază că pentru a gestiona creşterea preconizată a procentului de energie electrică generată din surse regenerabile şi o potenţială scădere a disponibilităţii energiei hidraulice vor fi necesare investiţii majore în infrastructura asociată cu energia electrică. De asemenea, documentul mai arată că resursele de apă sunt esenţiale pentru securitatea energetică şi decarbonizarea României, aproximativ 50% din generarea de energie electrică din ţară provenind din energie hidraulică şi energie nucleară.

Sursa foto: Pexels