Cerinte obligatorii pentru candidati:

• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta (profil economic)
• Cel putin o (una) specializare/ certificare profesionala: auditor financiar (membru CAFR) si/sau expert contabil (membru CECCAR) si/sau consultant fiscal (membru CCF) si/sau membru ACCA- UK (schema profesionala) si/sau echivalent (studii doctorale, post-universitare in domeniul economic etc)
• Minim 10 ani experienta in domeniul financiar contabil, din care minim 5 ani in functii de conducere (contabil sef, director economic/ financiar sau echivalent ca atributii: sef departament/sef serviciu etc) si minim 3 ani in companii cu cifra de afaceri de peste 50 milioane lei
• Experienta in utilizarea de sisteme financiar contabile complexe
• Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor Internationale de raportare Financiara- IFRS
• Cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar – contabile, fiscale, achizitiilor publice, controlului financiar, relatiilor de munca
• Limba engleza – fluent

Alte cerinte specifice postului vizeaza
• Aptitudini de conducere
• Capacitate de comunicare
• Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite
• Abilitati pentru munca in echipa
• Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite
• Capacitate de negociere
• Capacitate de motivare si dezvoltare a personalului din subordine
• Capacitate de asumare a responsabilitatii in exercitarea sarcinilor postului
• Rezistenta la stres

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 29 aprilie 2016, iar CV-ul. in limba romana la adresa de e-mail: nuclearelectrica@georgebutunoiu.com.

George Butunoiu SRL va analiza candidaturile depuse si va trimite catre SNN dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate, conform procedurii de recrutare.