La CFR SA controlul a fost efectuat atat la unitatea centrala, cat si la sase sucursale regionale, respectiv Brasov, Bucuresti, Cluj, Galati, Iasi si Timisoara, unde Curtea de Conturi a descoperit abateri contabile de 151,58 milioane lei si erori de 60,25 milioane lei.

Astfel, la unitatea centrala nu au fost calculate si nici incasate penalitatile pentru neindeplinirea obligatiilor din contractele pentru studiile de fezabilitate necesare la implementarea cerintelor Schengen pentru controlul in punctele terestre de trecere a frontierei, nu au fost executate garantiile in limita sumelor datorate de operatorii de transport feroviar care nu au achitat tariful de utilizare al infrastructurii si au fost mentinute stocuri de materiale si echipamente cu o vechime de 1-7 ani pentru investitii nedemarate.

Astfel, la sucursala Bucuresti institutia a constatat ca unele stocuri transferate in proprietate au fost evidentiate eronat in contabilitate, iar unele operatiuni au fost inregistrate fara documente justificative legale.

La sucursala Iasi, cheltuielile de exploatare au fost majorate prin constituirea de provizioane drept "ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie", in conditiile in care nu s-au produs deprecieri ale acestora, iar la Galati nu a fost stabilita si nici inregistrata valoarea mijloacelor fixe predate ca urmare a transferului de proprietate prin vanzarea la licitatie in dosare de executare silita.

La regionala Timis au fost efectuate inregistrari contabile eronate si au fost denaturate veniturile si cheltuielile, au fost efectuate inregistrari in contabilitate pe baza unor documente justificative intocmite fara respectarea in totalitate a prevederilor legale si nu au fost neinregistrate in contabilitate operatiunile de intrare sau iesire a unor bunuri din patrimoniu.

La Cluj au fost platite ilegal lucrari neefctuate la doua pasaje de pe linia Apahida-Dej (prejudiciul a fost recuperat in timpul controlului), iar un teren de 167.453 metri patrati nu a fost evaluat si inregistrat in evidenta contabila.

Citeste si:

Totodata, la Brasov au fost efectuate plati nelegale pentru asistenta tehnica neefectuata la contractul de refacere a liniei Deta - Reghin, pe tronsonul Brancovenesti - Reghin, pentru reparatia unui pod de pe linia Brasov - Podu Olt.

Curtea de Conturi a evaluat sistemele de management si control intern (inclusiv audit intern) si a aratat ca la unitatea centrala a CFR SA nu s-a realizat evaluarea activitatii persoanelor cu atributii de control financiar preventiv, managementul nu a elaborat si nu a implementat codul de conduita, iar metodologia pentru implementarea controlului intern nu prevede atributii de monitorizare, coordonare si indrumare.
In mod similar la cele sase sucursale controlate din evaluarea sistemelor de management a reiesit ca organizarea si functionarea sistemului de control intern s-a realizat in mod deficitar.

Curtea de Conturi a sesizat Garda Financiara pentru nerespectarea la sucursala de la Iasi a prevederilor legale in stabilirea si plata impozitului pe salarii sau venituri asimilate salariilor.

Concluziile raportului arata ca CFR SA nu gestioneaza bunurile din domeniul public si privat al statului pe baza principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii, situatiile financiare nu ofera o imagine fidela a performantei financiare, iar modul de administrare a patrimoniului nu este in concordanta cu scopul.

Astfel, institutia recomanda companiei sa analizeze modul de respectare a clauzelor contractuale prevazute in contractele derulate in perioada 2009-2010, sa corecteze evidenta contabila, sa elaboreze si implementarea codului de conduita aferent controlului intern si sa analizeze toate litigiile care se afla pe rolul instantelor de judecata.

La Electrificare CFR, neregulile sunt de 114,02 milioane lei si constau printre altele in depasirea, in unele situatii , a nivelului cheltuielilor stabilite in bugetele anuale de venituri si cheltuieli, aprobate pe anii 2008 si 2009 sau utilizarea in mod ineficient a fondurilor.