Ofertele au fost depuse de UTI Grup si consortiile formate din: Logic Computer SRL Bucuresti, Revitalco Management&Consulting SRL Bucuresti, Artinfo SRL Iasi si Go Business Solutions SRL Iasi; Bion Advanced Support Team Bucuresti, Siveco Romania si Teamnet International; Technology Network Services SRL Bucuresti; Oracle Romania si Romsys; XOR IT Systems SRL Bucuresti si Asesoft International.
"Scopul general al proiectului este implementarea unui sistem informatic integrat care sa permita optimizarea si eficientizarea fluxurilor de lucru interne in vederea asigurarii unei planificari mai eficiente a alocarilor bugetare, a planificarii investitiilor si achizitiilor si a gestionarii contractelor din cadrul institutiei", se precizeaza in caietul de sarcini al licitatiei.
Proiectul va fi finantat integral din bugetul ministerului.