Pe data de 22 iulie, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au publicat pe website, la sectiunea Transparenta Decizionala, proiectul de lege privind achizitiile publice clasice si cel privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, comunicand un termen de doar 10 zile pentru consultari publice.

Cele doua propuneri sunt primele din pachetul de patru noi legi ce vor inlocui actualul cadru legislativ, cu aplicabilitate din 2016. "AmCham Romania apreciaza efortul grupului de lucru de la nivelul Guvernului Romaniei insarcinat cu transpunerea noilor reglementari europene in legislatia nationala si urmareste cu deosebit interes progresul acestui demers. In acelasi timp, date fiind importanta si complexitatea temelor in discutie, in vederea obtinerii unor raspunsuri cat mai concludente in cadrul consultarii publice si in scopul formularii unor opinii / sugestii fundamentate si cat mai adaptate realitatilor locale, apreciem ca necesara acordarea unei perioade de timp de cel putin 30 de zile pentru parcurgerea unui proces consultativ real, substantial si eficient", arata Camera de Comert Americana in Romania.

Importanta reformei sistemului achizitiilor publice "reprezinta, fara indoiala, o prioritate esentiala pentru dezvoltarea economiei romanesti, inclusiv in privinta cresterii gradului de absorbtie sustenabila a fondurilor europene si a accelerarii proiectelor de investitii prioritare. In acest context, participarea partenerilor interesati, cu precadere a mediului de afaceri, in cadrul acestei reforme este de natura a asigura proiectarea unei coordonate practice absolut necesare cadrului de reglementare, precum si de a adauga un plus de coerenta operationala procesului", potrivit AmCham.

Citeste si:

AmCham mai arata ca "promoveaza, in acest domeniu extrem de important, implementarea unor masuri cu valoare de principiu cum ar fi eficienta in cheltuirea fondurilor publice, obtinerea valorii optime in achizitiile publice, o reforma institutionala reala prin reducerea birocratiei, eliminarea coruptiei si transparenta procedurala, precum si orientarea sistemului catre largirea capacitatii administrative specializate si performante economice competitive".

In continuare, AmCham spune ca "va continua sa sprijine activ proiectul de reforma a legislatiei achizitiilor publice, pe baza expertizei interne si internationale existente la nivelul companiilor membre, prin formularea si transmiterea punctelor de vedere si a opiniilor furnizate de membrii sai catre factorii de decizie la nivel executiv".

Camera de Comert Americana in Romania (AmCham) este cea mai reprezentativa asociatie profesionala de afaceri, infiintata in anul 1993 de un grup de
companii americane, dar care reuneste in prezent peste 400 de companii americane, internationale si locale. Acestea au cumulat investitii totale de peste 20 miliarde dolari, generand in jur de 200.000 de locuri de munca.

Sursa foto: Achizitii / Shutterstock