Conform Scrisorii de Intentie, tinta deficitul bugetului general consolidat se calculeaza pornind de la 3,1 miliarde lei care se ajusteaza cu valoarea cu care cheltuielile de investitii depasesc plafonul de 6,7 miliarde lei, scrie Mediafax.

Astfel, desi deficitul bugetar nominal a depasit nivelul convenit cu FMI, Finantele s-au incadrat in tinta pentru ca suma a fost ajustata cu diferenta dintre investitiile realizate si cele estimate initial.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 7,3 miliarde lei crescand in termeni nominali cu 43,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Tinta de deficit bugetar stabilita de autoritati pentru acest an este de 1,9% din PIB pe metodologia cash si 3% pe standarde europene. La finele lunii februarie, bugetul general inregistra un deficit de 2,7 miliarde lei, reprezentand 0,44% din Produsul Intern Brut (PIB).

Conform datelor aferente primului trimestru, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 45,7 miliarde lei, au fost cu 9,9% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent in termeni nominali si cu 0,3 puncte procentuale ca pondere in PIB.

Venituri mai mari

Veniturile fiscale au inregistrat in termeni nominali o crestere cu 16,5% fata de anul precedent, dintre acestea cresteri semnificative s-au inregistrat la taxa pe valoarea adaugata (+7,6%), accize (+7,3%), impozit pe venit (+21,2%).

Incepand cu acest an, la alte impozite si taxe pe bunuri si servicii sunt incluse si veniturile din contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, in suma de 282,8 milioane.lei.

Citeste si:

Contributiile de asigurari au fost in suma de 12,8 miliarde lei, in crestere cu 8,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Datele mai releva ca la nivelul administratiilor locale au fost inregistrate cresteri fata de anul precedent atat in cazul veniturilor din impozite si taxe pe proprietate (+3,8%), cat si in cazul veniturilor nefiscale (+21,7%).

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate din resurse publice au crescut cu 35,0% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Cresc cheltuielile

Cheltuielile bugetului general consolidat, insuma de 49,1 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 4,9% fata de anul precedent , dar s-au redus cu 0,1 puncte procentuale ca procent in PIB. Cresterea s-a inregistrat in principal la proiectele finantate din fonduri UE, cu 54,7% mai mari fata de anul 2011 si dobanzi cu 17,9%.

Au crescut, de asemenea, cheltuielile cu bunuri si servicii cu 4,6%, ca urmare a platilor facute din Fondul de sanatate pentru servicii medicale si medicamente.

Cheltuielile de personal au crescut cu 0,9%, fata de aceeasi perioada a anului precedent intrucat in luna ianuarie 2011 nu este inclusa majorarea de 15% acordata personalului bugetar si nici platile aferente contributiei de asigurari sociale datorate de angajatorii din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala (salariile majorate si contributiile s-au platit incepand cu luna februarie 2011).