Consiliul Fiscal: Scenariul macro pentru buget este realist

Consiliul Fiscal apreciaza drept realist scenariul macroeconomic avut in vedere la constructia bugetara, insa precizeaza ca se afla in imposibilitatea de a elabora o opinie completa intrucat proiectul a fost primit cu foarte putin timp inainte de aprobarea in Guvern, potrivit Mediafax.

Consiliului Fiscal a primit luni de la Ministerul Finantelor Publice o adresa prin care i se solicita formularea, in cel mai scurt timp posibil, a opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2013, raportul privind situatia macroeconomica pentru anul 2013 si proiectia acesteia in perioada 2014‐2016, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2013 si expunerea de motive aferenta, precum si pentru Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2013‐2015 revizuita.

Cu toate acestea, setul complet de documente necesar elaborarii opiniei Consiliului Fiscal (in speta raportul privind situatia macroeconomica in anul 2013 si proiectia acesteia in perioada 2013‐2016, respectiv versiunea actualizata a Strategiei Fiscal-Bugetare 2013‐2015) nu a parvenit acestuia decat miercuri, in conditiile in care primul document a fost inaintat Consiliului Fiscal la ora 18:00 a zilei de marti, 22 ianuarie, iar versiunea actualizata a strategiei la ora 10.30 in ziua de miercuri, 23 ianuarie, se mentioneaza in opinia Consiliului Fiscal privind proiectul de buget si Strategia Fiscal-Bugetara 2013-2015.

Avand in vedere intentia Guvernului de a aproba documentele mai sus mentionate in sedinta de miercuri, 23 ianuarie, timpul este in mod evident insuficient pentru examinarea riguroasa a acestora, iar Consiliul Fiscal se afla in imposibilitatea de a elabora o opinie completa in ceea ce priveste respectivele documente.

In pofida faptului ca este de inteles urgenta aprobarii bugetului pentru anul 2013, procedura legislativa ar trebui sa respecte principiul transparentei statuat in Legea 69/2010, conform caruia "Guvernul si autoritatile publice locale au obligatia de a face publice si de a mentine in dezbatere un interval de timp rezonabil toate informatiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale si bugetare, rezultatelor acestora si a starii finantelor publice centrale si, respectiv, locale".

In acest context, Consiliul Fiscal recomanda pentru viitor o perioada de cel putin o saptamana de la transmiterea documentatiei de catre Ministerul Finantelor si momentul adoptarii legislatiei, acest interval fiind minimul necesar in vederea elaborarii unei analize riguroase.

In plus, proiectul de buget contine si un pachet de modificari ale Codului Fiscal ce urmeaza sa intre in vigoare incepand cu 1 februarie 2013, fara ca acestea sa fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, in contradictie cu spiritul prevederilor Codului Fiscal, care precizeaza ca modificarile se opereaza numai prin lege, promovata, de regula, cu sase luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia.

Bugetul general consolidat pentru anul 2013 (si implicit proiectia bugetara pe termen mediu) este fundamentat pe un scenariu de evolutie macroeconomica semnificativ mai nefavorabil comparativ cu cel luat in calcul in elaborarea Strategiei Fiscal‐Bugetare 2013‐2015 in forma adoptata de Guvern, in luna iunie a anului trecut.

Conform proiectiilor macroeconomice actualizate, cresterea economica in anul 2013 este evaluata a fi de doar 1,6% in termeni reali, comparativ cu o prognoza de crestere de 3,1% utilizata in elaborarea strategiei. Mai mult, nivelul PIB nominal pentru anul 2013 relevant pentru determinarea ponderii in PIB a agregatelor bugetare este substantial revizuit in jos ca urmare atat a revizuirii statistice aferente PIB nominal din anul 2011 (‐21,9 miliarde lei, ori ‐3,8%), cat si avansului economic sub asteptari pe parcursul anului 2012 (proiectia actualizata a CNP indica o crestere de doar 0,2%, comparativ cu o prognoza de 1,7% avuta in vedere la elaborarea SFB 2013‐2015 in forma adoptata de Guvern).

De altfel, proiectia cresterii economice din 2013 este inferioara si celei mai recente evaluari ale Comisiei Europene din noiembrie 2012 (2,2%). Proiectiile actualizate de crestere economica se itueaza sub ritmurile de crestere aferente PIB potential atat in 2012, cat si in 2013 (evaluate de cea mai recenta prognoza a Comisiei Europene la 2,1%, respectiv 2,4%), ceea ce implica o largire a deficitului de cerere din economie si implicit o inrautatire a componentei ciclice a balantei bugetare. Acest lucru inseamna ca reducerea deficitului la 2,3% din PIB la finele anului 2012 a implicat un efort de ajustare structurala superior celui avut in vedere initial si in acelasi timp faptul ca mentinerea nivelului propus de ajustare structurala din 2013, in conformitate cu angajamentul de indeplinire a obiectivului pe termen mediu al unui deficit structural de 1% din PIB in 2014, se concretizeaza intr‐un nivel mai ridicat al deficitului efectiv.

Consiliul Fiscal apreciaza drept realist scenariul macroeconomic avut in vedere in constructia bugetara, evaluand balanta riscurilor ca fiind relativ echilibrata. Pe de o parte, pe fondul persistentei crizei datoriilor suverane, raman in continuare incertitudini majore in ceea ce priveste dinamica economica din zona euro, ceea ce implica existenta unor riscuri adverse la adresa materializarii cresterii economice avute in vedere, fiind posibile evolutii mai nefavorabile decat cele anticipate in ceea ce priveste cererea externa ori eventuale recrudescente ale aversiunii la risc, de natura sa afecteze negativ disponibilitatea si costul finantarii externe.

Pe de alta parte, performanta buna de pana acum a Romaniei in ceea ce priveste ajustarea dezechilibrului bugetar si nivelul relativ redus al datoriei publice in comparatie cu tarile din zona euro si din Europa Centrala si de Est este de asteptat sa aiba un efect favorabil asupra perceptiei investitorilor, ce are potentialul sa fie intarit de continuarea reformelor structurale si de o asteptata iesire din procedura de deficit excesiv pe parcursul anului curent.

Revizuirea semnificativa a cadrului macroeconomic implica faptul ca Strategiei Fiscal-Bugetare 2013‐2015 in forma adoptata de Guvern in iunie 2012 nu mai este de actualitate. De altfel, forma respectiva a strategiei fiscal‐bugetare si legea asociata pentru aprobarea unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar nu au parcurs intregul proces legislativ necesar (acesta din urma nu a trecut decat de Senat), iar din punct de vedere strict legal, instalarea unui nou Guvern face ca acesta sa nu fie constrans de prevederile strategiei. Desi Guvernul a elaborat o versiune actualizata a strategiei fiscal bugetare, este de dorit ca aceasta sa sa parcurga procesul legislativ complet de aprobare anterior elaborararii bugetului pentru anul urmator, fiind astfel capabila sa ancoreze parametrii politicii fiscal‐bugetare pe termen mediu si sa permita evaluarea respectarii regulilor fiscale statuate de Legea 69/2010.
Consiliul Fiscal se afla in imposibilitatea de a comenta in timp util parametrii formei actualizate a SFB 2013‐2015, avand in vedere momentul in care acesta a parvenit institutiei (23 ianuarie 2013, ora 10.30).

Proiectul de buget aferent anului 2013 prevede o tinta de deficit de 13,394 miliarde lei, respectiv 2,15% din PIB, mai mare cu 1,7 miliarde lei (respectiv 0,35 puncte procentuale de PIB, din care 0,1 puncte procentuale de PIB ca urnare a revizuirii ipotezei de PIB nominal pe fondul motivelor anterior precizate) comparativ cu plafonul propus in urma adoptarii de catre Guvern in iunie 2012 a SFB 2013‐2015. Revizuirea ascendenta a tintei de deficit reflecta, pe de o parte, inrautatirea perspectivelor de crestere economica in 2013, dar si acomodarea partiala a unor cheltuieli uplimentare determinate de acceptarea de catre Guvern in decembrie 2012 a unor corectii forfetare (evaluate la 3,11 miliarde lei) propuse de Comisia Europeana in vederea evitarii dezangajarii unor fonduri nerambursabile din alocarea 2007‐2013 pentru acele programe operationale in cazul carora, in urma auditurilor efectuate, s‐au constatat deficiente majore in procedurile de achizitii publice.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, Consiliul Fiscal apreciaza ca tinta propusa este consistenta cu traiectoria de ajustare structurala (la nivelul deficitului conform ESA95) necesara in vederea atingerii in 2014 a obiectivului pe termen mediu de 1% deficit structural (care ar asigura respectarea prevederilor Tratatului privind Stabilitatatea, Coordonarea si Guvernanta in cadrul Uniunii Economice si Monetare ratificat in iunie 2012).

Veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la 209,285 miliarde lei (33,6% din PIB), in urcare cu 15,586 miliarde lei (+8,05%) comparativ cu nivelul executiei preliminate la finele anului 2012, o parte semnificativa din majorarea de venituri fiind atribuibila cresterii estimate a intrarilor din fonduri nerambursabile post‐aderare (+3,08 miliarde lei, respectiv de 37%).

Veniturile prognozate includ o componenta de venituri exceptionale (one‐off) evaluata la 3,16 miliarde lei, provenita din restul de 2,1 miliarde lei din inchirierea benzilor de frecventa de catre operatorii de telefonie mobila (910 milioane lei au fost deja achitati in 2012), precum si din implementarea unei noi scheme de stingere in lant a obligatiilor restante fata de bugetul de stat (cu impact de 1 miliard de lei pe venituri si pe cheltuieli).

In plus, dincolo de masurile de politica fiscala preanuntate (indexare accize motorina si tutun conform calendarului preanuntat, cresterea cotei din CAS platit de angajat transferata catre Pilonul II de pensii), proiectul de buget include si un pachet de masuri pe partea de venituri al caror impact este evaluat la 2,98 miliarde lei. O evaluare de consistenta a Consiliului Fiscal indica faptul ca proiectia de venituri aferenta anului 2013 apare drept realista si bine fundamentata, fiind in linie cu evolutia prognozata a bazelor macroeconomice relevante si cu impactul masurilor discretionare.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt evaluate la 222,68 miliarde lei (35,7% din PIB), in crestere cu 15,3 miliarde lei (ori 0,3 puncte procentuale de PIB) comparativ cu nivelul consemnat la finele anului anterior conform executiei preliminate.

Ajustand insa pentru intrarile asociate asistentei financiare din partea UE si a altor donatori (fonduri post-aderare, de preaderare si alte donatii), cresterea cheltuielilor este inferioara celei a PIB nominal si acestea scad (fata de nivelul ajustat din 2012) cu 0,2 puncte procentuale de PIB (de la 34,9% din PIB la 34,7% din PIB).

Astfel, dinamica cheltuielilor bugetare respecta spiritul regulii fiscale statuate de Legea 69/2010, potrivit careia "rata anuala de crestere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi mentinuta sub rata anuala de crestere nominala a produsului intern brut prognozata pentru anul bugetar respectiv, pana cand soldul preliminat al bugetului general consolidat a inregistrat surplus in anul anterior anului pentru care se elaboreaza proiectul de buget".

Dincolo de corectia forfetara aplicabila unor programe operationale, nivelul cheltuielilor bugetare acomodeaza 0,9 miliarde lei corespunzatoare transei de 10% din titlurile executorii aferente obligatiilor salariale restante catre anumite categorii de angajati ai sectorului public (la nivelul cheltuielilor de personal) si circa 3,5 miliarde de lei la nivelul cheltuielilor de bunuri si servicii destinate implementarii directivei UE privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale. Intrucat ambele cheltuieli mai sus mentionate au fost deja prinse in executia in sistem accrual corespunzatoare ESA95, acest lucru ar trebui sa contribuie la o apropiere semnificativa in anul 2013 a deficitelor cash si ESA 95, ceea ce este de natura sa determine o ajustare semnificativ mai mare la nivelul acestuia din urma in comparatie cu contrapartida sa cash, suficienta din perspectiva pasului de ajustare structurala necesar.

Consiliul Fiscal este o autoritate independenta infiintata in baza Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, care isi propune sa sprijine activitatea Guvernului si a Parlamentului in cadrul procesului de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare si sa promoveze transparenta si sustenabilitatea finantelor publice.

Organizatia are printre atributii publicarea unui raport anual care sa analizeze derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent fata de cea aprobata prin strategia fiscal-bugetara si bugetul anual, sa evalueze tendintele macroeconomice si bugetare cuprinse in strategia fiscal-bugetara si in bugetul anual precum si obiectivele, tintele si indicatorii stabiliti prin strategia fiscal-bugetara si prin bugetul anual.


Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Economie »Setari Cookie-uri