Un proiect de Ordin comun al ministrului Fondurilor Europene si al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prevede ca perioada de implementare in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) sa fie extinsa cu patru luni in cazul proiectelor de tip grant - valori mai mici de 0,5 milioane de euro - si cu pana la opt luni in cazul proiectelor de tip strategic - cu valori intre 0,5 milioane de euro si 5 milioane de euro. Totodata, bugetele proiectelor vor putea fi modificate prin realocarea a maximum 20% din total intre liniile bugetare, cu posibilitatea de extindere a planului de activitati, in limita bugetul alocat initial, potrivit Mediafax.

Implementarea proiectelor urmeaza sa fie extinsa la cererea beneficiarilor, prin incheierea unui act aditional cu Autoritatea de Management POS DRU, informeaza Ministerul Fondurilor Europene.

Perioada de implementare poate fi extinsa doar daca sunt indeplinite, cumulativ, mai multe conditii: a fost depusa cel putin o cerere de rambursare, situatiile care au condus la necesitatea modificarii contractului de finantare nu sunt din culpa beneficiarilor, indicatorii de rezultat au fost indepliniti in proportie de minimum 30%, iar beneficiarul dovedeste ca respectat conditiile initiale prevazute in ghidul solicitantului aplicabil.

Citeste si:

Conform MFE, Autoritatea de Management POS DRU le poate interzice beneficiarilor care nu indeplinesc indicatorii stabiliti in contractele de finantare nici la finalul perioadei extinse de implementare sa depuna noi cereri de finantare timp de doi ani.

Totodata, proiectul de Ordin va permite prelungirea cu trei luni a perioadei in care mai pot fi depuse cereri de rambursare, atat in cazul proiectelor de tip grant, cat si pentru cele de tip strategic.

Suplimentar, beneficiarii care au depus ultima cerere de rambursare pentru a respecta termenul impus de contractul de finantare, dar nu au inclus toate cheltuielile eligibile, vor putea sa mai depuna inca doua cereri de rambursare a sumelor eligibile, precizeaza sursa citata.