Ordonanta reglementeaza si alte aspecte, precum exceptia in privinta obligatiei de desemnare a unui imputernicit de catre contribuabilii care au obligatii declarative si nu au un domiciliu fiscal in Romania, posibilitatea emiterii si comunicarii actelor administrative fiscale si in forma electronica, posibilitatea contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale, utilizand mijloacele de transmitere la distanta, posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv in format electronic, la solicitarea altor autoritati publice, documentele privind situatia fiscala a unui contribuabil, potrivit Mediafax.

Ordonanta mai prevede ca acele creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) se includ in sfera de aplicare a esalonarii de plata, astfel incat vor constitui obiect al esalonarii toate obligatiile de plata existente in evidenta organului fiscal.