Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 62 miliarde lei, au fost cu 7,4% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent in termeni nominali si cu 0,3 puncte procentuale ca pondere in PIB.

Veniturile fiscale au inregistrat o crestere cu 10,1%, evolutii favorabile inregistrandu-se la taxa pe valoarea adaugata (+5,8%), accize (+5,0%), impozit pe venit (+17,5%).

Contributiile de asigurari au fost de 17 miliarde lei, in urcare cu 7,3% fata de perioada ianuarie-aprilie 2011.

La nivelul administratiilor locale s-au raportat cresteri comparativ cu anul precedent in cazul veniturilor din impozite si taxe pe proprietate (+5,3%), precum si la veniturile nefiscale (+19,1%).

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate din resurse publice s-au majorat cu 30,2%.

Citeste si:

Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 67,3 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 7,9% fata de anul precedent, si cu 0,3 puncte procentuale ca pondere in PIB.

Avansul s-a inregistrat in principal la proiectele finantate din fonduri UE, cu 65,8% mai mari fata de anul 2011, dobanzi cu 44% si cheltuieli de capital cu 31,4%.

Totodata, au crescut cheltuielile cu bunuri si servicii din fondul national de sanatate (+6,6%), ca urmare a platilor facute pentru servicii medicale si medicamente, precum si la administratiile locale (+17,3%) ca urmare a transformarii unor spitale in camine de batrani conform HG 212/2011.

Cheltuielile de personal au urcat cu 0,9%, intrucat in luna ianuarie 2011 nu este inclusa majorarea de 15% acordata personalului bugetar si nici platile aferente contributiei de asigurari sociale datorate de angajatorii din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Cheltuielile pentru investitii care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 9,7 miliarde lei, fiind cu 36,7% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent.