"Structura portofoliilor de investitii indica un profil de risc scazut, avand in vedere ponderea ridicata a titlurilor de stat. Performantele fondurilor de pensii s-au imbunatatit in anul 2012 datorita evolutiilor favorabile pe plan intern, in timp ce ponderea expunerilor fata de pietele externe in total active financiare a urmat un trend descendent. Fondurile de pensii private au continuat procesul de acumulare de contributii si de participanti in perioada parcursa de la precedentul raport, in timp ce obligatiile de plata s-au situat la un nivel redus", potrivit raportului.

Astfel, acelasi raport arata ca activele nete au sporit pentru Pilonul II (pensii obligatorii) cu 45,6 la suta, iar pentru Pilonul III (pensii facultative) cu 34,2 la suta din luna iunie 2012 pana in iunie 2013. La sfarsitul anului trecut, activele totale ale fondurilor de pensii administrate privat si cele ale fondurilor de pensii facultative reprezentau 1,64 la suta, respectiv doar 0,1 la suta din PIB.

De asemenea, contributiile brute lunare virate catre Pilonul II au avut o evolutie pozitiva in perioada analizata, cu o cvasistagnare in a doua jumatate a anului 2012 pe fondul incetinirii cresterii economice, principalii factori favorabili fiind extinderea numarului de participanti pentru care au fost platite contributiile si majorarea cotei de contributie la 4 la suta in ianuarie 2013.

"Din punct de vedere al diversificarii portofoliilor de investitii ale fondurilor de pensii private, ponderea titlurilor de stat s-a mentinut ridicata atat in cazul Pilonului II, cat si al Pilonului III, inregistrandu-se o crestere usoara in luna iunie 2013 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut", conform BNR.

Citeste si:

Astfel, pe langa plasamentele in titluri de stat, fondurile de pensii administrate privat au preferat sa investeasca noile contributii acumulate preponderent in depozite bancare, in timp ce fondurile de pensii facultative au inclinat spre majorarea detinerilor de actiuni, avand in vedere randamentele superioare oferite de acestea fata de instrumentele pietei monetare. Astfel, fondurile de pensii au incercat sa obtina un echilibru intre un nivel satisfacator al randamentului total si mentinerea unui profil de risc scazut. In acelasi timp, expunerea fata de evolutiile adverse ale pietelor financiare externe a continuat sa se reduca, in principal datorita scaderii ponderii plasamentelor in obligatiuni emise de companii din state membre ale UE.

In continuare se mentioneaza ca toate categoriile de instrumente financiare in care au investit fondurile au inregistrat randamente pozitive in 2012, plasamentele in actiuni si titluri de participare la Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare (OPCVM) trecand de la randamentele negative din 2011 la castiguri semnificative datorita evolutiei cumulate pozitive a pietelor de capital.

Totodata, cresterea randamentelor oferite la titlurile de stat a contribuit la imbunatatirea performantelor totale ale fondurilor de pensii, comparativ cu anul precedent. In timp ce scadenta medie a instrumentelor cu venit fix detinute de fondurile de pensii private a ramas la aproape 6 ani, maturitatea medie a depozitelor bancare a continuat sa scada de la 35 de zile in anul 2011 la 32 de zile in anul 2012. In categoria instrumentelor cu venit fix, obligatiunile corporative au, in cea mai mare parte, scadente de peste 10 ani, insa aproximativ 95 la suta din titlurile de stat au maturitati sub acest prag ca urmare a unui volum redus de titluri emise pe termen lung pana in prezent.

Ca urmare, atrage atentia BNR, "stocul important de instrumente financiare pe termen scurt si mediu limiteaza capacitatea fondurilor de pensii de a gestiona mai eficient obligatiile viitoare de plata a pensiilor.".