In cadrul operatiunilor de factoring intern (atat Furnizorul cat si Debitorul cedat sunt persoane juridice rezidente in Romania), conform prevederilor Codului Civil (art 1.570, 1.573 si 1.578) cesiunea de creanta:

  1. nu poate fi interzisa, orice astfel de clauza fiind nula
  2. este opozabila Debitorului:
    • in baza primirii unei comunicari scrise (Notificare), pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identific în mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului &
    • in baza publicarii (in AEGRM),
    • independent de refuzul Debitorului sau de orice clauze care o interzic
  1. nu poate fi afectata de compensari in cazul in care Debitorul Cedat a acceptat Notificarea

Exceptie de la cele de mai sus fac Debitorii institutii publice, carora, in baza Legii 125/2011, art. 61, in vederea asigurarii opozabilitatii, este necesar a li se cere acceptul prealabil, exprimat in scris.

In cadrul operatiunilor de factoring, Debitorul cedat are obligatia de a plati creantele cesionate in contul Factorului, orice alta plata neeliberandu-l de datoria catre acesta.

Exceptie de la aceasta obligatie fac, in baza Legii 125/2011, art.61, insititutiile publice romane care, la momentul achitarii creantelor cesionate de furnizori, conditioneaza plata de absenta datoriilor fiscale ale cedentului creantei (Furnizorul). Astfel, parte din creanta, echivalentul datoriilor catre bugetul central de stat si cele locale, se va plati catre contul de Trezorerie al cedentului, urmand ca doar diferenta sa fie incasata de cesionar (Factorul) in contul sau de Trezorerie.

Pentru mai multe detalii despre factoring vizitati unicredittiriac.ro.

Citește și
Viitorul este în cloud! Sunt și băncile pregătite să facă acest pas?
Setari Cookie-uri