“In aplicarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) 2015/751, prezentul proiect de lege stabileste regimul sanctiunilor si masurilor aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor acestuia. In raport de gravitatea incalcarilor, autoritatea competenta va dispune masuri de remediere si sanctiuni eficiente, proportionale cu fapte

le si deficientele constatate si de natura a avea un efect descurajant”, se mentioneaza in expunerea de motive a actului normativ.

Astfel, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni administrative: avertisment scris; avertisment public prin care se indica persoana responsabila si fapta savarsita; amenda cuprinsa intre 10.000 lei si 100.000 lei, aplicabila prestatorilor de servicii de plata, pentru faptele prevazute la art. 8 lit. a) si b) din proiectul de lege (cele referitoare la nivelul comisionaleor – maxim 0,2% pentru carduri de debit si 0,3% pentru cele de credit -n.r.); amenda cuprinsa intre 200.000 lei si 1.000.000 lei, aplicabila schemelor de plata; amenda pana la de doua ori valoarea profiturilor obtinute sau a pierderilor evitate de catre persoana responsabila, in masura in care acestea pot fi determinate, aplicabila prestatorilor de servicii de plata in situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au aplicat sanctiunile de la art. 9 alin.(1) lit. c) din proiectul de lege (tot cele referitoare la comisioane -n.r.); amenda cuprinsa intre 1.000 lei si 50.000 lei, aplicabila beneficiarilor platilor, entitatilor care furnizeaza servicii de prelucrare a tranzactiilor de plata si prestatorilor de servicii tehnice in legatura cu cardurile; suspendarea temporara a dreptului prestatorilor de servicii de plata de a presta servicii de plata de tipul celor care fac obiectul Regulamentului (UE) 2015/751; suspendarea dreptului de acces la sistemele de plati.

“Sanctiunile administrative mentionate pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de masuri de remediere sau independent de acestea”, se mai arata in documentul citat.