Strategia defineste patru domenii de actiune, respectiv e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetica, Cloud Computing si Social Media (domeniu prin care se vizeaza cresterea eficientei si reducerea costurilor din sectorul public din Romania prin modernizarea administratiei), in educatie, cultura si sanatate (domeniu prin care se vizeaza sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial), cercetarea, dezvoltarea si inovarea (domeniu ce vizeaza avantajele comparative regionale ale Romaniei si sprijina cresterea economica in domeniul privat), broadband si servicii de infrastructura digitala (domeniu ce vizeaza asigurarea incluziunii sociale), scrie Mediafax.

Guvernul arata ca o implementare completa a viziunii strategice asupra sectorului in Romania va duce la investitii totale de aproximativ 2,4 miliarde euro. Impactul direct si indirect asupra economiei poate fi tradus intr-o crestere a PIB de 13%, cresterea numarului de locuri de munca cu 11% si reducerea costurilor administratiei cu 12% in perioada 2014-2020.

Masurile concrete prevazute in Strategie vor duce la asigurarea accesului cetatenilor si organizatiilor la servicii publice electronice (servicii de e-Guvernare), imbunatatirea accesului la internet prin cresterea gradului de acoperire a retelelor de comunicatii electronice de mare viteza in banda larga, cresterea gradului de utilizare a internetului, promovarea comertului electronic, cresterea numarului serviciilor publice electronice transfrontaliere, sporirea continutului digital si dezvoltarea de infrastructuri TIC in domeniile educatiei, sanatatii si culturii, sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC prin sustinerea cercetarii-dezvoltarii si inovarii in domeniu.

De asemenea, Strategia fixeaza, pentru Romania anului 2020, atingerea urmatorilor indicatori: cel putin 35% dintre cetateni sa utilizeze sistemele de e-Guvernare, cel putin 60% dintre cetateni sa utilizeze cu regularitate internetul, cel putin 30% dintre cetateni sa faca achizitii online, o acoperire cu retele de comunicatii in banda larga (peste 30 Mbps) de minim 80%.