Aceasta flexibilitate este urmarita, de exemplu, prin introducerea unei noi categorii de participanti la circuitul deseurilor: brokerii de deseuri. Brokerii de deseuri sunt entitati sau operatori economici care se ocupa de valorificarea sau eliminarea deseurilor in numele altor persoane, inclusiv entitati care nu intra fizic in posesia deseurilor.

Conform fostului cadru legislativ, generatorii de deseuri trebuiau sa incheie contractele direct cu operatori autorizati sa elimine, valorifice sau recicleze fiecare tip de deseu in parte. In practica, lucrul acesta ducea la necesitatea gestionarii de catre fiecare societate comerciala a numeroase relatii contractuale cu entitati din domeniul gestionarii deseurilor, fiecare fiind guvernata de conditii tehnice si comerciale diferite.

Prin introducerea conceptului de broker de deseuri in noul cadru legislativ, societatile comerciale pot opta pentru incheierea unui singur contract (respectiv, cel cu brokerul de deseuri), acesta urmand sa-si asume toate obligatiile aferente asigurarii gestionarii efective a deseurilor generate de societati. Aceasta abordare poate prezenta avantaje din punct de vedere operational, societatile comerciale putand astfel transfera tot efortul administrativ si logistic aferent gestionarii deseurilor generate de activitatile sale brokerului de deseuri. De asemenea, in acest mod se poate reduce semnificativ efortul aferent negocierii conditiilor comerciale, societatile trebuind sa trateze cu o singura entitate (brokerul de deseuri), iar nu cu mai multe entitati autorizate sa desfasoare activitati diferite (eliminare, valorificare, etc.).

Citeste si:

Cu toate acestea, aplicarea in practica a regulilor privind brokerii de deseuri, si implicit posibilitatea apelarii la aceasta alternativa de asigurare a gestionarii deseurilor, este conditionata in prezent de elaborarea si adoptarea procedurii privind inregistrarea brokerilor in registrul ce va fi tinut de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Autor: Roxana Ionescu, asociat manager si coordonatorul practicii de dreptul mediului a NNDKP