Cat de eficienta este, in practica, executarea silita?

Astfel, demersurile necesare in vederea executarii silite presupun o serie de etape procedurale precum: investirea cu formula executorie a titlurilor executorii (altele decat hotararile judecatoresti); inregistrarea cererii de executare silita la biroul executorului judecatoresc; deschiderea dosarului de executare, incuviintarea executarii silite si avansarea de catre creditor a cheltuielilor necesare in vederea inceperii executarii; obtinerea informatiilor despre debitor si despre bunurile acestuia; transmiterea catre banci a adreselor de infiintare a popririi asupra conturilor debitorului; instiintarea debitorului privind inceperea executarii silite; identificarea bunurilor debitorului si urmarirea acestora (punerea sub sechestru; evaluarea bunurilor; organizarea licitatiilor in vederea valorificarii bunurilor; vanzarea bunurilor si indeplinirea formalitatilor de publicitate a vanzarii) si, in final, eliberarea si distribuirea sumelor rezultate din executarea silita.

Etapele enumerate mai sus reprezinta o prezentare schematica a procedurii de executare silita ce trebuie parcursa in vederea recuperarii unei creante si pot fi afectate de diferite situatii exceptionale, derogatorii de la procedura generala (e.g. situatia in care bunul urmarit este detinut in proprietate comuna si este necesara efectuarea partajului). De obicei, aceste exceptii presupun demersuri si costuri suplimentare pentru creditor si determina prelungirea duratei procedurii de executare silita.

In situatia in care debitorul detine bunuri ce pot fi urmarite silit si nu exista niciun impediment de ordin juridic in procedura de executare, etapele de mai sus ar trebui sa dureze, potrivit legii, cateva luni. In practica insa, astfel de cazuri sunt destul de rare. Situatiile cel mai des intalnite sunt cele in care fie nu exista impedimente de ordin juridic, insa executarea nu poate fi realizata intrucat debitorul nu detine bunuri, fie debitorul detine bunuri, insa tergiverseaza executarea silita.

Fiecareia dintre etapele enumerate mai sus ii sunt asociate anumite acte de executare care trebuie intocmite de catre executorul judecatoresc. Fiecare dintre aceste acte este susceptibil a fi contestat de catre debitor sau de catre o alta persoana interesata (spre exemplu, de catre un alt creditor, care detine un drept de garantie asupra bunului urmarit), care ar putea solicita concomitent si suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei sale. De regula, in situatia in care suspendarea este dispusa de catre instanta, procedura de executare silita se poate prelungi cu cel putin un an.

Interventia tertilor...
Citeste si: Interventia tertilor creditori in executarea silita

Un alt aspect important a fi avut in vedere este situatia debitorilor-societati comerciale, care, oricand pe parcursul executarii silite, indiferent de cat de avansat este stadiul procedurii de executare, pot intra, la cererea lor sau a unui alt creditor, in insolventa. In acest caz, potrivit legii, orice executare silita este suspendata de drept, iar creditorul urmaritor va trebui sa-si valorifice drepturile in procedura de insolventa, in concurs cu toti ceilalti creditori ai debitorului. In practica, va mai dura cel putin 1-2 ani pana cand se va ajunge la distribuirea de sume catre creditori.

In fine, in cazul in care au fost identificate totusi bunurile debitorului, iar executorul judecatoresc a reusit valorificarea acestora, eliberarea si distribuirea sumelor rezultate din urmarirea bunurilor va avea loc in conditiile stabilite de Codul de procedura civila.

Cum se elibereaza si se distribuie sumele rezultate din urmarirea silita?

In situatia in care la procedura de executare silita participa un singur creditor urmaritor, dupa retinerea cheltuielilor de executare, suma rezultata din executare se va elibera acestuia pana la acoperirea integrala a drepturilor sale, iar diferenta se va preda debitorului. Daca, insa, la executare participa mai multi creditori urmaritori sau intervenienti, executorul judecatoresc va fixa de urgenta un termen de 10 zile de la consemnarea sumei rezultate din vanzare sau, dupa caz, de la data adjudecarii definitive a imobilului urmarit, in scopul depunerii de catre creditori a titlurilor de creanta. Dupa depunerea titlurilor de creanta, sumele urmeaza sa fie distribuite potrivit ordinii de preferinta stabilite de lege.

Cum se distribuie sumele daca sunt mai multi creditori?

Ordinea in care vor fi platite creantele este reglementata de Codul de procedura civila. Astfel, sumele rezultate din urmarirea bunurilor debitorului vor fi distribuite creditorilor dupa cum urmeaza: a) cheltuieli aferente executarii; b) cheltuieli de inmormantare a debitorului; c) creantele garantate cu bunul valorificat; d) creantele salariale si cele asimilate acestora; e) creantele rezultand din obligatia legala de intretinere; f) creante fiscale provenite din taxe, impozite si contributii la diferite bugete; g) creante rezultand din imprumuturi acordate de stat; h) despagubiri pentru repararea pagubelor aduse proprietatii publice; i) creante rezultand din imprumuturi bancare, livrari de bunuri, prestari de servicii, executii de lucrari, chirii sau arende; j) amenzile cuvenite la bugetul de stat sau bugetelor locale; k) alte creante.

UTIL. Medierea in faza...
Citeste si: UTIL. Medierea in faza executarii silite

Regula este ca se platesc integral sumele dintr-o categorie de creante cu rang superior, iar sumele care raman se distribuie categoriei cu rang inferior imediat urmatoare. La nivelul unei categorii, daca sumele nu acopera valoarea integrala a creantelor din categorie, acestea se vor distribui creditorilor proportional cu valoarea creantei fiecaruia.

Cand se distribuie sumele daca mai multi creditori participa in concurs la executarea silita?

In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta, executorul va intocmi proiectul de distribuire a sumelor in conformitate cu ordinea de prioritate stabilita de lege. Proiectul de distribuire se comunica debitorului si creditorilor, acestia putand formula obiectiuni in termen de 5 zile de la comunicare. In caz de obiectiuni, executorul va convoca in scris debitorul si creditorii in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii ultimelor obiectiuni in vederea concilierii. Daca nu exista obiectiuni, proiectul de distribuire devine definitiv.

In cazul in care la data convocarii in vederea concilierii nu se ajunge la un acord, executorul va incheia un proces-verbal in care va consemna pozitiile celor prezenti. Persoana nemultumita poate introduce contestatie in termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal. Contestatia suspenda de drept plata creantei contestate. Plata creantelor poate fi efectuata, dupa caz, fie la data expirarii termenului pentru depunerea titlurilor de creanta (in cazul in care exista un singur creditor), fie de la data expirarii termenului de formulare a obiectiunilor fata de proiectul de distribuire.

Care sunt, in practica, rezultatele executarii silite?

Avand in vedere caracterul formal si birocratic al procedurii de executare silita, concursul extrem de anevoios obtinut de catre creditor din partea instantelor de executare si a institutiilor statului, precum si unele acte de sustragere a debitorului de la executarea silita ce mai pot aparea, recuperarea unei creante in cadrul procedurii de executare silita ajunge sa dureze in practica cel putin un an si, nu de putine ori, este doar partiala. Creditorii cu garantii reale asupra bunurilor debitorului au o pozitie privilegiata, fiind adesea singurele persoane care reusesc sa-si recupereze macar o parte din creanta.

Executarea silita: vanzarea...
Citeste si: Executarea silita: vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile