Secapital a solicitat anul trecut inceperea executarii silite, astfel ca procedura a fost demarata in august 2015 de Biroul Executorului Judecatoresc Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru, informeaza News.ro.

Potrivit datelor Camerei Notarilor Publici, debitorul decedase la 1 noiembrie 2009, se arata in motivarea deciziei instantei, prezentata de avocatul Adrian Cuculis.

Codul de Procedura Civila prevede ca o executare silita nu poate fi pornita daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecatoresc, iar daca decesul are loc dupa demararea executarii, nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptata de catre cei chemati la mostenire sau, in lipsa, cat timp nu a fost numit un curator al succesiunii sau unul special pentru executare.

Astfel, executarea silita a fost contestata in instanta, in noiembrie 2015, de o mostenitoare a debitorului. “In cauza, debitorul era decedat la data inceperii executarii silite. Introducerea in dosarul de executare a mostenitorilor nu este posibila in aceste conditii, Codul de procedura civila reglementand continuarea executarii silite impotriva mostenitorilor numai in cazul in care executarea a fost pornita in mod legal”, se arata in motivarea deciziei instantei.

Avocatul Cuculis spune ca executorul judecatoresc care a initiat executarea silita poate fi tras la raspundere pentru abuz in serviciu, pe langa faptul ca a adus un prejudiciu civil, in conditiile in care avea acces la baza de date a politiei si putea sa se informeze inaintea demararii procedurii.

Citeste si:

“Instanta a constatat ilegalitatea actelor de executare si a dispus anularea lor, astfel nu doar ca acel credit de 25.000 euro va fi anulat din actele de executare, dar el este si prescris, adica viitorii mostenitori nu vor mai trebui sa-l achite”, a explicat Cuculis.

Avocatul precizeaza ca, in cazul in care creditorul sau executorul judecatoresc afla ca debitorul a murit, trebuie sa solicite imediat camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre inceperea executarii silite si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta.

Daca aceasta a fost dezbatuta, trebuie mentionate persoanele care au calitatea de mostenitori, precum si faptul daca, pana la acceptarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili, a fost numit sau nu un curator al succesiunii.

In cazul in care mostenirea nu a fost dezbatuta sau acceptata, creditorul sau executorul judecatoresc poate cere camerei notarilor publici respective intocmirea inventarului succesiunii sau desemnarea unei persoane in acest scop.

Sursa foto: bikeriderlondon / Shutterstock