Societatea de investitii financiare a raportat pentru anul trecut un profit net de 63 milioane lei ( 14,8 milioane de euro), apropiat de rezultatul obtinut in 2010, de 62,9 milioane lei.

Actionarii au fost convocati la 25 aprilie pentru a discuta cu privire la distribuirea de dividende si pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului trecut. Totodata, pe ordinea de zi se afla si prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru acest an.

Pe de alta parte, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Banat-Crisana pentru modificarea pragului de detinere la 5% din titluri nu a intrunit nici vineri, la a doua convocare cvorumul necesar, fiind prezenti doar actionari care detin 7,07% din titlurile societatii.

AGEA pentru actualizarea actului constitutiv al SIF Banat-Crisana a fost convocata dupa ce in ianuarie a intrat in vigoare legea pentru cresterea pragului de detinere la cele cinci SIF-uri, de la 1% la 5% din actiuni.

Daca adunarile generale ale actionarilor nu se intrunesc in 60 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial, statutele se vor considera modificate de drept, cu noua limita de detinere.

Citeste si:

Potrivit actului constitutiv al SIF Banat-Crisana, dar si al altor trei SIF-uri, conditiile minime de cvorum pentru adunarile extraordinare sunt de 75% la prima convocare si de 50% la a doua convocare.

SIF Banat-Crisana (SIF1) a raportat pentru anul trecut venituri totale cu 24,8% mai mari, de 141,75 milioane lei (33,4 milioane de euro), sustinute de incasarea a 50,72 milioane de lei de la Erste Group in schimbul unor actiuni BCR.

Actiunile SIF1 au inchis sesiunea bursiera de joi la un pret de 1,238 lei, cu 2,4% peste cotatia de referinta. La acest nivel, capitalizatea societatii este de 679,47 milioane lei (156,2 milioane euro).

Sursa imagine: sxc.hu