In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Bursei de Valori Bucuresti a fost respinsa acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare privind intocmirea Proiectului de fuziune prin absorbtie dintre societatea BVB – societate absorbanta si SIBEX –societate absorbita. De asemenea a fost respins si punctul de pe ordinea de zi care ar fi permis administratorilor celor doua burse sa selecteze expertul specializat pentru evaluarea societatilor implicate in procesul de fuziune prin absorbtie, pentru determinarea raportului de schimb.

Actionarii BVB au aprobat insa implementarea solutiei de Contraparte Centrala externa pentru pietele administrate de BVB. Aceasta solutie ar putea conduce catre conceptul de Contraparte Centrala regionala, unde BVB ar putea sa devina si actionar. In acest sens a fost aprobata de principiu o investitie de maxim 2 mil. euro din partea Bursei de Valori Bucuresti.

In Adunarea Generala Ordinara, cele mai importante puncte de pe ordinea de zi vizau acordarea unui dividend brut de 0,8687 lei/actiune si strategia de afaceri a BVB pentru intervalul 2016 -2020. Ambele aspecte au fost aprobate de catre actionarii bursei.

Sursa foto: BVB