Returnarea de capital a fost propusa spre aprobare adunarii actionarilor din 31 octombrie si urmeaza a fi platita, dupa aprobarea de catre actionari, incepand cu 27 martie 2017.

“Franklin Templeton Investment Management (…) doreste sa sublinieze faptul ca distributia de numerar catre actionari a 0,05 RON/actiune propusa spre aprobare in cadrul Adunarii Actionarilor care va avea loc in 31 octombrie 2016, reprezinta o distributie speciala, suplimentar fata de distributia anuala de numerar”, spun administratorii.

Propunerea privind distributia speciala face parte din angajamentul administratorului de a continua reducerea nivelului discount-ului fata de Valoarea Activului Net („VAN”), fiind in concordanta cu politica de distributii in numerar a Fondului.

Franklin Templeton va propune la inceputul anului viitor si obisnuita distributie anuala, de 0,05 lei/actiune, ce urmeaza a fi platita in luna iunie 2017, sub rezerva disponibilitatii de finantare si obtinerii aprobarii necesare.